Voima- ja tasapainoharjoittelu lisää hyvää, aktiivista elämää

Voima- ja tasapainoharjoittelu pitää ikäihmisen jaloillaan ja tukee hyvää elämää kotona. Ohjatuissa liikuntaryhmissä mieli piristyy, yksinäisyys karisee ja itsetunto kohenee. Vertaistuki ja uudet ystävät lisäävät elämäniloa. Liikunnalla on kiistattomia suotuisia vaikutuksia iäkkään ihmisen terveyteen. Voima- ja tasapainoharjoittelulla ehkäistään tehokkaasti kaatumisia.

Väestörakenteen muuttuessa ja talouspaineiden alla päättäjien kannattaa ottaa huomioon liikunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunta on todettu tutkimuksissa ja käytännön työssä toimivaksi ja kustannustehokkaaksi keinoksi ennaltaehkäistä ja hidastaa ikäihmisten toimintakyvyn heikentymistä. Toimintakykyisempi iäkäs tarvitsee myös vähemmän ulkopuolista apua.

HUR-laitteet mahdollistavat ikäihmisten turvallisemman harjoittelun vähentämällä niveliin ja tukikudoksiin kohdistuvaa kuormitusta. Paineilmatekniikkaan perustuvat HUR-laitteet ovat turvallisia ja helppokäyttöisiä ja soveltuvat kaikille käyttäjille. Älykkäät HUR-ratkaisut tekevät voimaharjoittelusta mukavaa ja tehokasta, ja pitävät harjoitusohjelmat automaattisesti oikealla tasolla ja kehittävinä. 

HUR on suunnitellut ja toteuttanut lukuisia toimivia seniorisaleja. Katso tilasuunnittelun esimerkkiratkaisuja, tuotesuosituksia ja asiakasreferenssejä tästä.
 

Testaus - Harjoittelu - Seuranta

Senioriliikunnan ja kuntoutuksen yhteydessä testaamisen ja mitattavuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa. HUR toimittaa testauslaittet ja toiminnalliset kokonaisuudet, joissa testaustoiminnot on sisällytetty jokapäiväisessä käytössä oleviin kuntosalilaitteisiin. Lue lisää testauslaitteistamme täältä.

HUR SmartTouch-järjestelmän avulla huipputason kuntosalilaitteisiin on yhdistetty erilaisia kuntotestaus- ja  dokumentointitoimintoja.

Hyvinvointiratkaisuja kaikille

Käyttäjän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvässä kuntokeskuksessa laitteesta toiseen siirtyminen sujuu vaivattomasti. Turvalliset laitteet ovat kaikkien käyttäjien itsenäisesti käytettävissä toimintakykyyn katsomatta, ja laitteiden välissä on runsaasti tilaa apuvälinein liikkuville käyttäjille. 

HUR Premium Line -laitteet on suunniteltu nykypäivän esteettömyysvaatimusten mukaisiksi. Laitteet on suunniteltu tehokkaan tilankäytön ja vaivattoman liikkumisen näkökulmasta. Esteettömyyteen perustuva ainutlaatuinen HUR Easy Access -laitesarja moninkertaistaa erityisryhmien harjoittelumahdollisuudet perinteisempiin laitteisiin verrattuna.