Helppokäyttöiset ja turvalliset HUR-ratkaisut senioriliikuntaan ja seniorikuntoutukseen

Voima- ja tasapainoharjoittelu pitää ikäihmisen jaloillaan ja tukee hyvää elämää kotona. Ohjatuissa liikuntaryhmissä mieli piristyy, yksinäisyys karisee ja itsetunto kohenee. Vertaistuki ja uudet ystävät lisäävät elämäniloa. Liikunnalla on kiistattomia suotuisia vaikutuksia iäkkään ihmisen terveyteen. Voima- ja tasapainoharjoittelulla ehkäistään tehokkaasti kaatumisia.

Väestörakenteen muuttuessa ja talouspaineiden alla päättäjien kannattaa ottaa huomioon liikunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunta on todettu tutkimuksissa ja käytännön työssä toimivaksi ja kustannustehokkaaksi keinoksi ennaltaehkäistä ja hidastaa ikäihmisten toimintakyvyn heikentymistä. Toimintakykyisempi iäkäs tarvitsee myös vähemmän ulkopuolista apua.

HUR-laitteet mahdollistavat ikäihmisten turvallisemman harjoittelun vähentämällä niveliin ja tukikudoksiin kohdistuvaa kuormitusta. Paineilmatekniikkaan perustuvat HUR-laitteet ovat turvallisia ja helppokäyttöisiä ja soveltuvat melkein kaikille käyttäjille. Älykkäät HUR-ratkaisut tekevät voimaharjoittelusta mukavaa ja tehokasta, ja pitävät harjoitusohjelmat automaattisesti oikealla tasolla ja kehittävinä. 

HUR on suunnitellut ja toteuttanut lukuisia toimivia seniorisaleja. Katso tilasuunnittelun esimerkkiratkaisuja.