HURin arvot

Vaikuttavaa välittämistä
Välitämme asiakkaistamme, toisistamme ja yhteiskunnastamme, intohimo, palvelu

Kehittävää osaamista
Osaaminen nyt ja huomenna, teknologia, tutkimus, laatu, turvalliset laitteet

Yhdessä menestymme
Vaikuttavuus, kumppanuus, yhteiset tavoitteet, kannattavuus, luottamus