Tietosuojaseloste

Logo

Ab Hur Oy - Tietosuojaseloste

 1. Aluksi


AB Hur Oy tarjoaa liikuntakonsepteja senioriliikkumiseen, kuntoutukseen ja hyvinvointiin. Ammattimaisten ja älykkäiden liikuntavälineiden tarjoajana HUR:n tavoitteena on kehittää Palveluaan tarjoamalla digitaalisia ratkaisuja Asiakkailleen ja loppukäyttäjille.

Ab Hur Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (”HUR” tai ”me” tai ”rekisterinpitäjä”) ovat sitoutuneet suojaamaan käsiteltävien henkilötietojen luottamuksellisuutta sekä yksityisyyttä. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietoihin, joita HUR käsittelee rekisterinpitäjänä.

Tämä tietosuojaseloste selittää ja ohjaa HUR:n suorittamaa henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttämisen käytäntöjä. Jos et halua hyväksyä tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käytäntöjä, me suosittelemme, että et anna henkilötietojasi HUR:lle.
 

 1. Käsittelyn tarkoitukset

HUR käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hallinnointi ja asiakaspalvelu
 • HUR:n ja asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • käsittely rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyviin tarkoituksiin, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen, markkinointi, ylläpito ja tekninen tuki
 • rekisterinpitäjän mainonnan (kuten uutiskirjeen) ohjaaminen sekä markkinoinnin allokointi perustuen rekisterinpitäjän tallennusvälineissä ja palveluissa olevaan asiakasdataan
 • henkilötietojen käsittely HUR:n asiakkailleen (”Asiakas”) ja Asiakkaiden loppukäyttäjille (”Sinä”) tarjoamien palveluiden ja tuotteiden (kuten HUR:n verkkosivut, HUR:n liikuntavälineet ja niihin liittyvät verkkopalvelut ja mobiililaitteet). Asiakkaalla tarkoitamme tahoa, joka on hankkinut Palvelun HUR:lta ja loppukäyttäjällä tarkoitamme luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua Asiakkaamme asiakkaana tai työntekijänä.
 • henkilötietojen käsittely muiden sovellettavien lakien tai viranomaismääräysten noudattamiseksi, mukaan lukien kirjanpito ja verotus, ja tuotetakuu.

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi ja muita keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin: (i) Palvelun tai verkkosivujen tarjoaminen, personalisointi ja kehittäminen, esimerkiksi tarjoamalla kustomoitua tai lokalisoitua sisältöä ja mainontaa; (ii) Palvelun ja verkkosivujen teknisen toimivuuden varmistaminen, uusien ominaisuuksien, toiminnallisuuksien tai palveluiden kehittäminen ja tuen tarjoaminen; (iii) tutkimuksen, analysoinnin ja tilastotietojen tekeminen Palvelun ja verkkosivujen käytöstä, ml. vuorovaikuttamisesi saatavilla olevan sisällön kanssa; (iv) yhteydenpito kanssasi asiakassuhteen hallinnointiin liittyen (ml. laskutus, kyselyt, uutiskirjeet; (v) markkinointimateriaalin ja muun markkinointiviestinnän lähettäminen liittyen meidän tai Asiakkaidemme tuotteisiin ja palveluihin; (vi) Palvelun sekä palveluntarjoajien ja tuotteiden valmistajien välisen yhteensopivuuden ja tietojen (myös henkilötietojen) vaihtamisen mahdollistaminen.

Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia, osana henkilötietojen käsittelytoimintaa.

 1. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys muodostuu mm. silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

Rekisterinpitäjän sähköistä suoramarkkinointia lähetetään sellaisille rekisteröidyille, jotka ovat antaneet vapaaehtoisen suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin. Kun rekisteröityä pyydetään antamaan suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin, hänelle kerrotaan samalla, että suostumuksen peruuttaminen on mahdollista helposti ja milloin tahansa. Lisäksi soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen sähköistä suoramarkkinointia voidaan lähettää myös sellaisille vastaanottajille, joiden osalta rekisterinpitäjä voi perustellusti katsoa, että markkinoitavilla tuotteilla tai palveluilla on olennainen liityntä potentiaalisen asiakkaan vastuualueeseen tai työtehtäviin.

Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tai klikkaamalla jokaisen markkinointiviestin yhteydessä olevaa kieltomahdollisuutta (”Poistu postituslistalta” tai ”Unsubscribe” -toiminto), jolloin rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisterinpitäjän sähköisen suoramarkkinoinnin tilaajalistalta.

Perustuen HUR:n ja Asiakkaan väliseen sopimukseen, ja Sinun suostumukseesi, HUR käsittelee (esim. kerää, käyttää, luovuttaa eteenpäin, siirtää ja säilyttää) Sinun henkilötietojasi Palvelun toimittamisen yhteydessä. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköposti osoitteeseen helpdesk@hur.fi. Katso kohta 10 alempana lisätietojen saamiseksi.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavien henkilöryhmien henkilötietoja:

 • Rekisterinpitäjän asiakkaat ja näiden edustajat ja yhteyshenkilöt
 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien edustajat ja yhteyshenkilöt
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Palveluiden käyttäjät
 • Muut yhteistyötahot (työnhakijat, muut yhteistyökumppanit)

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, kunkin edellä mainitun käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, kuten:
 

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö
 • Rekisteröidyn itsensä antamat lisätiedot
 • Asiakassuhteeseen perustuvat tiedot, kuten kontaktihistoria, palaute ja seurantatiedot

Lisäksi käyttäessäsi Palvelua voimme pyytää Sinua toimittamaan tiettyjä Palvelujen käyttämiseen liittyviä henkilötietoja. Käsiteltävät henkilötiedot voivat sisältää esimerkiksi:

Nimesi, yhteystietosi (kuten osoite, sähköpostiosoite, ja puhelinnumero), ammatti, sukupuoli, kieli ja muut henkilökohtaiset tiedot tai Palveluiden käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten paino, pituus, harjoittelutiedot ym. jotka olet toimittanut tai myöhemmin asettanut saataville Palvelumme tilaamisen yhteydessä.

Säännölliset tietolähteet
HUR kerää henkilötietoja rekisteröidyn henkilön ollessa meihin tai yhteistyökumppaneihimme yhteydessä liittyen liiketoimintaamme, verkkosivuihimme, tuotteisiimme tai palveluihimme, ostaessaan tuotteitamme tai palveluitamme, osallistuessaan kyselyihin tai kampanjoihin, antaessaan tietoja verkkolomakkeilla, sähköpostitse tai muulla tavoin.

Henkilötietoja vastaanotetaan ja kerätään:

 • suoraan rekisteröidyiltä henkilöiltä ja asiakkailta, käyttäjiltä ja muilta tahoilta tuotteidemme tai palvelujemme ostamisen yhteydessä, verkkosivuvierailujen yhteydessä tai kun he muuten ovat yhteydessä HUR:iin;
 • HUR:n konserniyhtiöiltä ja jakelukumppaneilta/jälleenmyyjiltä joilta rekisteröity henkilö (tai hänen organisaationsa) on ostanut tuotteita tai palveluita;
 • evästeiden ja vastaavien teknologioiden ja kolmansien osapuolten tarjoamien analyysiohjelmistojen käyttämisen yhteydessä; ja
 • julkisista lähteistä kuten väestötietorekisteristä, kaupparekisteristä ja vastaavista ulkoisista lähteistä tai HUR:n asiakasrekisteristä ja yhteystietopalveluntarjoajilta.

Verkkosivujen käyttäminen, lokitiedot ja evästeet
Voimme kerätä tiettyjä tietoja, jotka saamme automaattisesti käyttäessämme verkkosivustoamme. Tällaiset tiedot viittaavat tietokoneeseesi (tai toiseen laitteeseen) ja vierailuihin verkkosivustollamme. Nämä tiedot sisältävät (i) tiedot vuorovaikutuksestasi verkkosivustomme kanssa, mukaan lukien mainonta, tuotteet ja palvelut, jotka näytetään, tarjotaan tai muutoin tarjotaan verkkosivustolla; (ii) tekniset tiedot, kuten viittaavan verkkosivuston osoite, käyttöajat, IP-osoitteesi, laitetunniste, verkon ja tietokoneen suorituskyky, selaintyyppi, kieli ja käyttöjärjestelmä; ja (ii) jos olet antanut nimenomaisen suostumuksesi (kuten evästebannerimme kautta tai muuten), sijaintitietosi. Voimme käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita näiden tietojen keräämiseen (katso kohta 8 alla). Voimme tallentaa ja käyttää näitä tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Asiakkaidemme keräämät henkilötiedot
Asiakkaamme voivat käyttää Palvelun yhteydessä tarjoamiamme verkkotyökaluja ja -ominaisuuksia, sekä kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kerätäkseen kohdassa 2 mainittujen tietojen kanssa samankaltaisia tietoja Sinun käyttäessäsi Palvelua. HUR ei hallinnoi Asiakkaidensa työkalujen tai ominaisuuksien käyttöä. Sopimuksissamme Asiakkaidemme kanssa me vaadimme, että he noudattavat sovellettavia tietosuojalakeja ja että he antavat kaikki tarvittavat ilmoitukset liittyen Sinun Palvelun käytön yhteydessä kerättyjen henkilötietojasi jakamiseen kanssamme. Tässä tapauksessa HUR on henkilötietojen käsittelijä ja Asiakkaamme on rekisterinpitäjä HUR:n ja Asiakkaamme kanssa tehdyn tietojenkäsittelysopimuksen nojalla.

 1. Henkilötietojesi jakaminen

Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Voimme kuitenkin jakaa tietoja (joko henkilötietoja tai ei-henkilökohtaisia tietoja) asiakkaidemme, tytäryhtiöidemme, alihankkijoiden, tavarantoimittajien tai jakelijoiden kanssa edellä mainittuja tarkoituksia varten. Jos jaamme tietoja, varmistamme, että henkilötietoja jaetaan ja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen ja vain aiottuun tarkoitukseen. Tällaisten kolmansien osapuolten on myös säilytettävä henkilötietojesi luottamuksellisuus.

Voimme käyttää koottuja ja anonymisoituja loppukäyttäjiä koskevia tietoja sisäisen tutkimuksen tarkoituksiin ja trendien tai mittareiden määrittämiseen siitä, miten loppukäyttäjät käyttävät Palveluamme tai verkkosivustoamme. Voimme julkistaa raportteja tällaisista yleisistä suuntauksista julkisesti tai jakaa mainitut tiedot tytäryhtiöidemme tai liikekumppaneidemme kanssa tuotekehitystä varten paljastamatta loppukäyttäjien henkilötietoja.

Henkilötietojen siirtäminen muihin valtioihin
HUR pyrkii toteuttamaan Palvelunsa ja käsittelemään henkilötietojasi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita käyttäen. Kuitenkin joissain tilanteissa, HUR:n palveluita saatetaan toteuttaa käyttäen myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluita ja palvelimia, ja tällöin Sinun henkilötietosi voidaan siirtää toiseen valtioon. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen laista, kuten esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Tällaisissakin tapauksissa HUR huolehtii siitä, että henkilötietojasi käsitellään riittävällä tietosuojan tasolla sopimalla luottamuksellisuudesta sekä käsittelemällä henkilötietoja lain mukaisesti, kuten käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita ja muutenkin siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen, lakien ja hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kolmansien osapuolten sosiaaliset verkkopalvelut ja ulkoiset verkkosivut
Palvelu voi antaa sinulle mahdollisuuden mainostaa ja jakaa omia tietojasi (mukaan lukien henkilötiedot) kolmansien osapuolien sosiaalisten verkkopalvelujen (kuten Facebook, Twitter jne.) kanssa. Sisältösi ja siihen liittyvien tietojen (mukaan lukien mahdolliset henkilötiedot) käyttö näissä palveluissa tai tuotteissa on asianomaisten kolmansien osapuolien palveluntarjoajien tai tuotteiden omistajien ehtojen ja tietosuojakäytäntöjen alaista, eikä meillä ole pääsyä tai valvontaa niihin eikä tätä tietosuojakäytäntöä sovelleta tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin.
Sivustomme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Huomaa, että emme hallitse emmekä ole vastuussa tällaisten verkkosivustojen sisällöstä tai käytännöistä, joihin sovelletaan niiden omia ehtoja ja tietosuojakäytäntöjä.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

 1. Data Security

Toteutamme kohtuulliset hallinnolliset, fyysiset ja elektroniset toimenpiteet, jotka on suunniteltu suojaamaan Palvelumme loppukäyttäjiltä keräämiämme tai vastaanottamiamme tietoja (mukaan lukien henkilötiedot) luvattomalta käytöltä, käytöltä tai paljastamiselta. Kun esimerkiksi syötät henkilötietojasi palvelussamme oleville lomakkeille, salaamme nämä tiedot asiaankuuluvilla salausmenetelmillä (esim. SSL) tai muilla tekniikoilla. Meidän on kuitenkin ilmoitettava sinulle, että mikään menetelmä tiedon välittämiseksi Internetin kautta tai sen tallentamiseksi ei ole täysin turvallinen. Tästä syystä emme voi taata minkään tiedon (mukaan lukien henkilötiedot) ehdotonta turvallisuutta.

Pääsy henkilötietoihin annetaan vain HUR:n, sen Asiakkaiden, tytäryhtiöiden, alihankkijoiden, toimittajien tai jakelijoiden valtuutetuille henkilöille, esimerkiksi tukipalveluiden toimittamisen tai muuhun Palveluun liittyvien palveluiden yhteydessä. Varmistamme, että työntekijämme eivät käsittele henkilötietoja laajemmin kuin on Palvelun toimittamisen kannalta tarpeellista. HUR:n henkilöstön on saanut koulutusta salassapitovelvoitteisiin ja henkilötietojen käsittelyn rajoituksiin liittyen. HUR varmistaa, että sen työntekijät sitoutuvat salassapitoon ja ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. HUR varmistaa, että sen henkilötietoja käsittelevät työntekijät noudattavat GDPR:ssä säädettyjen tietosuoja- ja tietoturvavelvoitteita (EU- ja Schengen-alueita koskien).

 1. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

"Eväste" on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin asettaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteelle, kun vierailet verkkosivustolla. Evästeitä käytetään selauskokemuksesi mukauttamiseen auttamalla verkkosivustoa tunnistamaan laitteesi, kun palaat kyseiselle verkkosivustolle, tai analysoimaan, kuinka käytät Palveluamme tai verkkosivustoamme. Jokainen eväste on yksilöllisesti määritetty päätelaitteellesi ja vain evästeen asettanut palvelin pystyy lukemaan sen myöhemmin. Eväste ei suorita ohjelmia, eikä sitä voida käyttää virusten tai muiden haittaohjelmien toimittamiseen tai vahingoittamaan päätelaitettasi tai datatiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla.

Käytämme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita (kuten Google Analyticsia ja Google Adsia) Palvelun ja verkkosivustomme käyttämiseen, analysoimiseen ja parantamiseen palvellaksemme paremmin asiakkaitamme ja loppukäyttäjiämme sekä tarjotaksemme sinulle henkilökohtaisia tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Sinulla on mahdollisuus hyväksyä kaikki evästeet tai hylätä muut kuin välttämättömät tekniset evästeet evästebannerissamme, kun vierailet laitteestasi verkkosivustollamme ensimmäisen kerran. Voit asettaa selaimesi hyväksymään, estämään tai poistamaan kaikki tai tietyt evästeet. Voit myöhemmin muuttaa evästeasetuksiasi. Huomaa, että jos päätät estää evästeet, se voi estää Palvelun tai verkkosivustomme asianmukaisen toiminnan.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy tietoihin sekä tietyt kyseisessä artiklassa tarkemmin säädetyt tiedot henkilötietojen käsittelyä koskien.
Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen
Lainsäädännön asettamissa rajoissa rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistua tai poistettua.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkovan henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta annettua, sovellettavaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.
Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun rekisteröity käyttää edellä kuvattua oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Rekisterinpitäjän velvollisuudet

Rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidyille tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tehdyn pyynnön johdosta ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava sähköisesti mahdollisuuksien mukaan, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

 1. Yhteydenotto

YhteydenottoKaikki kysymykset tähän tietosuojaselosteeseen liittyen ja muut yhteydenotot, kuten pyynnöt käyttää rekisteröidyn oikeuksia tai peruuttaa suostumus, tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen helpdesk@hur.fi. Voit myös tulla tapaamaan meitä toimistoillemme tai ottaa yhteyttä kirjallisesti:


Ab Hur Oy
Patamäentie 4

67100 KOKKOLA, FINLAND
+358-6-8325500

helpdesk@hur.fi

Pyydämme huomioimaan, että ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, josta johtuen meidän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla.

Pyydämme huomioimaan, että voimme ajoittain päivittää tätä tietosuojaselostetta. Pyrimme toteuttamaan kohtuulliset toimet ilmoittaaksemme muutoksista ja niiden vaikutuksista etukäteen. Siksi suosittelemme, että käyt aina tarkistamassa tämän tietosuojaselosteen tultuasi tietoiseksi tätä tietosuojaselostetta koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.2.2022.