Esteetön kuntosali

Toimivassa esteettömässä kuntosalissa laitteisiin on helppo mennä ja poistua, laitteet mahdollistavat mahdollisimman monen käyttäjän itsenäisen harjoittelun ja kulkuväylillä on tilaa myös liikkumisen apuvälineitä käyttäville kuntoilijoille.

HUR laitteet on suunniteltu esteettömyyden ja erityisryhmien asettamien vaatimusten mukaisesti. Laitteiden tehokas tilankäyttö ja esteettömyyden huomioiva suunnittelu mahdollistavat esteettömien kuntoilutilojen toteuttamisen. Ainutlaatuiset HUR Easy Access laitteet ovat esteetöntä huippusuunnittelua, ja laajentavat kuntosalin käyttömahdollisuuksia merkittävästi perinteisempiin ratkaisuihin verrattuna.

Kuvan esimerkkisali on laitteiltaan ja laitesijoittelultaan täysin esteetön.