HUR Senso kognitiiviseen harjoitteluun

HUR Senso yhdistää ajatuksen ja liikkeen kognitiivis-motorisella harjoittelulla

Vähennä kaatumisia, paranna kognitiivisia toimintoja ja tasapainoa. HUR Senso on suunniteltu interaktiiviseen kognitiivis-motoriseen harjoitteluun, ja se yhdistää samanaikaisesti fyysisiä harjoitteita (askeltaminen, painonsiirto ja tasapainon hallinta) kognitiivisiin tehtäviin virtuaalisessa ympäristössä.

Kiehtovat pelilliset harjoitteet sisältävät erilaisia tarkkaavaisuuteen, kaksoistehtäviin, työmuistiin ja spatiaaliseen hahmottamiseen liittyviä tehtäviä, jossa laitteen antamaan ärsykkeeseen (näkö, kuulo tai tunto) on reagoitava oikealla liikkeellä. Älykäs ohjelmisto pitää harjoitteet sopivan haastavina. Katso video Senson harjoitteista

HUR Senso toimii hyvin itsenäisenä harjoitusasemana tai osana kuntosalia. Erityisen hyvin Senso sopii neurologiseen kuntoutukseen, muistisairaille sekä täydentämään ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelua kognitiivis-motorisilla harjoitteilla.  

Perustuu tutkittuun tietoon

Arkielämässä tarvitaan ja käytetään rinnakkain motorisia ja kognitiivisia taitoja, esimerkiksi puhuttaessa puhelimeen kadulla käveltäessä. Kognitiiviset toiminnot, erityisesti muisti, heikentyvät ikääntymisen ja monien sairauksien myötä ja erityisesti toiminnanohjauksen heikentyminen lisää merkittävästi kaatumisen riskiä. Kognitiivis-motorisella harjoittelulla voidaan tutkitusti parantaa kognitiivisia toimintoja ja toiminnanohjausta sekä vähentää kaatumisia.

Parantunut fyysinen toimintakyky: Pelinomainen kognitiivis-motorinen harjoittelu paransi kävelyä ja toimintakykyä. ~ Swanenburg et al. 2018
Parantunut kognitio: Meta-analyysi osoitti, että kaksoistehtäväharjoittelu paransi kognitiota enemmän kuin pelkkä fyysinen harjoittelu. ~ Eggenberger et al. 2015
Parantunut toiminnanohjaus: Yhdistetty kognitiivinen ja motorinen harjoittelu paransi kävelyn vakautta, vähensi merkittävästi kaatumisia tutkimusryhmässä. Verrattain suuri osuus ikäihmisten kaatumisista voidaan yhdistää toiminnanohjauksen heikentymiseen. ~ van het Reve & de Bruin, 2014

Lataa Esite