03.09.2019

HUR SmartTouch -älylaitteisiin uusi ominaisuus - automaattinen harjoitustehon ja liikelaajuuden mittaus mahdollistavat entistä tehokkaamman harjoittelun

HUR SmartTouch -älylaitteiden tekniikka on täydentynyt kahdella uudella ominaisuudella. Automaattinen harjoitustehon ja liikelaajuuden mittaus tuovat voimaharjoitteluun uuden ulottuvuuden, joka hyödyntää kaikkia käyttäjäryhmiä aina urheiluvalmennuksesta kuntoilijaan ja kuntoutukseen. 

Tehon mittaus ja rekisteröinti

Harjoitusteho näkyy näytössä selkeinä diagrammeina. Vaakaviiva kuvaa tavoitetasoa
Harjoitustehoa voidaan tarkastella laitteen näytössä ja se tallentuu automaattisesti myös harjoituspäiväkirjaan. Tavoiteteho näkyy punaisena vaakaviivana ja antaa välittömän palautteen suorituksen laadusta.
 

Lihaksen tuottama teho kuvaa hyvin sen suorituskykyä. Teho saadaan laskettua voiman ja nopeuden tulona. Teho on tärkeä mittari kaikessa voimaharjoittelussa ja sitä mittaamalla saadaan arvokasta tietoa urheiluvalmennuksesta kuntoutukseen ja ikäihmisten voimaharjoitteluun.

Mittaaminen ja motivointi ovat HUR SmartTouch -älylaitteiden suunnittelun kantava teema. Siksi kehitimme laitteisiimme uuden ominaisuuden – automaattisen tehon mittauksen. Tämän avulla käyttäjä saa entistä tarkempaa tietoa harjoittelun toteumasta.  Seuraamalla voimaharjoittelun tehoa tavoitteiden asettaminen, motivointi ja tulosten seuranta nousee aivan uudelle tasolle.

HUR-laitteiden käyttäjä voi halutessaan seurata harjoitustehoa reaaliaikaisesti. Näytöllä olevat pylväät kuvaavat kunkin toiston maksimitehoa ja vaakaviiva kuvaa harjoitukselle asetettua tavoitetta. Näin harjoittelija saa välittömän palautteen suorituksestaan ja lisämotivaatiota tehdä liikkeet oikein ja päästä asetettuihin tavoitteisiin. Tehotavoite säätyy automaattisesti edellisten harjoitusten mukaan.

Harjoituksen ohjaaja - fysioterapeutti, valmentaja tai vaikkapa personal trainer saa tehonmittauksesta uudenlaisen työkalun voimaharjoittelun tavoiteasetantaan, mittaamisen ja tulosten seurantaan. Sen avulla harjoitusvastus, toistojen määrä ja liikkeiden nopeus voidaan optimoida entistä tarkemmin. Tämä vapauttaa ohjaajan aikaa vievistä rutiineista. Hän voi entistä tarkemmin keskittyä harjoittelijan henkilökohtaiseen ohjaamiseen.
 

Liikelaajuuden mittaus ja rekisteröinti


Tehtyjen toisteojen liikelaajuus näkyy näytössä selkeinä diagrammeina
Tehtyjen toistojen liikelaajuutta voidaan tarkastella laitteen näytössä. Ominaisuus on erittäin hyödyllinen kuntoutuksessa. Molemmille raajoille voidaan määrittää omat liikelaajuudet. Toistojen laatu näkyy näytössä ja tallentuu harjoituspäiväkirjaan.

HUR SmartTouch -älylaitteet mittaavat ja rekisteröivät automaattisesti toistojen liikelaajuudet. Liikkeen alku- ja loppukohtien tunnistamisen ansiosta harjoittelija saa välittömän palautteen siitä, että jokainen suoritus tavoitteiden mukainen. Riittävän laajat toistot ja yhdenmukaiset suoritukset molemmilla raajoilla ovat perusedellytyksiä sille, että harjoittelulla päästään asetettuihin tavoitteisiin.

Harjoittelija voi halutessaan asettaa liikkeiden alku- ja loppukohdille omat tavoiterajat. Tämä motivoi ja ohjaa tekemään toistot turvallisesti ja parantaa myös harjoituksen tehoa. Liikelaajuutta voidaan seurata reaaliaikaisesti laitteen näytöltä. Tiedot tallentuvat myös henkilökohtaiseen harjoitusohjelmaan. Pitkissä liikesarjoissa ja suurilla vastuksilla harjoitellessa liikelaajuus antaa arvokasta tietoa siitä, miten toistojen laatu muuttuu lihaksen väsyessä.  

Mahdollisuus asettaa harjoittelijakohtaiset liikelaajuudet ja mitata niitä reaaliaikaisesti tarjoaa harjoittelun ohjaajalle työkalun turvallisempaan ja laadukkaampaan voimaharjoitteluun. Laitteissa, joissa on erilliset varret oikean ja vasemman puolen raajoille, tavoiterajat voidaan asettaa molemmille puolille erikseen. Tästä on hyötyä erityisesti kuntoutuksessa, jossa liikelaajuutta halutaan seurata ja säätää kuntoutuksen edistymisen mukaan. HUR-älylaite tunnistaa käyttäjän ja hakee asetetut säädöt automaattisesti. Tämä helpottaa ohjaajan työtä ja mahdollistaa sen, että laitteiden säätämiseltä säästynyt aika voidaan käyttää harjoitteluun.   


Harjoitusten teho ja liikelaajuudet tallentuvat toiston tarkkuudella harjoituspäiväkirjaan. Tämä tarjoaa entistä tarkemman mahdollisuuden seurata lihasvoiman kehittymistä ja säätää harjoitusvastusta yksilöllisten tavoitteiden mukaan.