23.09.2020

HUR Webinaari: Hyvän fyysisen kunnon merkitys koronapandemian aikana

Kiitos osallistumisestasi HUR webinaariin!
Tältä sivulta löydät webinaarin videot sekä esitykset.

 

Lena Karjaluoto, HUR sydän sykkii voimakkaasti
>> Katso esitys

Arto Hautala, COVID-19 aiheuttaa kuntoutusvajeen
>> Katso esitys

Nyyti Saikkonen, Kuntoutus ja COVID-19: käytännön toimenpiteet
>> Katso esitys

Puhujat:

 

 

    

Lena Karjaluoto/Varatoimitusjohtaja/HUR Oy, Kokkola

Lena Karjaluoto, iMBA, toimii varatoimitusjohtajana yrityksessä HUR Oy ja hänellä on monen vuoden kokemus terveysteknologian saralla. HUR Oy valmistaa korkealaatuisia, varsinkin aktiiviseen ikääntymiseen ja kuntoutukseen suunnattuja terveysteknologia laitteita ja ratkaisuja. HUR:in paineilmatekniikkaan perustuvat kuntoilulaitteet valmistetaan Suomessa ja niitä viedään yli 50 maahan kansainvälisen jakeluverkoston välityksellä. Asennuksia on jo eri puolilla maailmaa yli 12 000.

 

 

Arto Hautala/Fysioterapian dosentti/Kardiologian sydäntoimenpiteiden tutkimusryhmä, Oulun yliopistollinen sairaala/Johtaja, Tutkimus & Koulutus HUR Oy, Kokkola

Artolla on yli 20 vuoden kokemus sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnan tutkimisesta ja sen yhteydestä liikuntaan niin terveillä tutkittavilla kuin sydänpotilailla. Hän on ollut mukana asiantuntijana, kouluttajana ja tutkijana lukuisissa liikuntalääketieteen tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä Suomessa, että kansainvälisesti. Arto on Liikunnan käypä hoito suosituksen asiantuntija ja sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus – suositus työryhmän puheenjohtaja ja kokoava kirjoittaja. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkimus- ja koulutusjohtajana HUR Oy:ssä sekä vanhempana tutkijana Oulun yliopistollisen sairaalan kardiologian sydäntoimenpiteiden tutkimusryhmässä.

 

 

 

Nyyti Saikkonen/ Koulutusasiantuntija, Medical Fitness ja Kuntoutus /HUR Oy, Kokkola, Finland

Nyyti Saikkonen toimii HUR:illa koulutusasiantuntijana. Hän vastaa HUR:in ratkaisuihin liittyvästä koulutuksesta Suomessa ja kansainvälisesti. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös erilaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin liittyvää koordinointia, raportointia ja asiakasohjausta. Nyyti on koulutukseltaan fysioterapeutti ja viimeistelee terveystieteiden maisterin tutkintoa Jyväskylän yliopistosta, pääaineenaan terveyden edistäminen. Työhistoriansa aikana Nyyti on työskennellyt monipuolisesti erilaisten koulutuksellisten, kuntoutuksellisten ja kaupallisten tehtävien parissa.