16.04.2024

Kivipuron 99-vuotiaiden “poikien” kuntosaliryhmä todistaa, että ikä ei ole este aktiiviselle elämälle ja terveellisille elämäntavoille

"Poikien" kuntosaliryhmä, keski-ikä 99-vuotta, kunniakirjoineen: Viljo, Martti, Antti ja Aarno. Edessä ryhmän ohjaaja fysioterapeutti Janne Mäki-Jouppila.

("Poikien" kuntosaliryhmä, keski-ikä 99-vuotta, kunniakirjoineen: Viljo, Martti, Antti ja Aarno. Edessä ryhmän ohjaaja fysioterapeutti Janne Mäki-Jouppila.)

Kivipuron kuntosalilla aktiivisuus ja terveys kulkevat käsi kädessä iästä riippumatta. Täällä keskimäärin 99-vuotiaiden “poikien” aktiiviryhmä todistaa, että ikä ei ole este aktiiviselle elämälle ja terveellisille elämäntavoille. Tämä ainutlaatuinen kuntosaliporukka on varmasti yksi Suomen keski-iältään aktiivisimmista ryhmistä. Heidän sitoutumisensa päivittäiseen kuntoiluun on inspiroiva esimerkki siitä, kuinka terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä läpi elämän. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuuden tunne luovat kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen ryhmän jäsen motivoituu kohti aktiivisempaa ja terveellisempää elämäntapaa.

Leikkisästi pojat toteavatkin, että jos kaikki neljä ovat vuoden päästä yli 100-vuotiaita, perustavat he suljetun ryhmän, johon pääsy vaatii tämän maagisen 100 vuoden rajapyykin ylittämistä. He ovat inspiroiva esimerkki siitä, että kuntoilu ja terveys ovat tärkeitä läpi elämän, ja niitä voi harjoittaa kuka tahansa, missä tahansa elämänvaiheessa. 

Ryhmäläiset pitävät kuntosalikäyntejään päivän tärkeimpänä tapahtumana, ja heidän sitoutumisensa harjoitteluun on vertaansa vailla. Myös sosiaalinen vuorovaikutus ryhmän jäsenten välillä on selvästi tärkeää ja tukee heidän yhteistä päämääräänsä. Tämä yhteenkuuluvuus luo kannustavan ja innostavan ilmapiirin, joka motivoi jokaista ryhmän jäsentä kohti terveellisiä elämäntapoja ja parempaa hyvinvointia.

Laadukasta kuntoutusta ja liikuntaa ikäihmisille 

Kivipurolla Seinäjoella on tehty jo 60 vuotta työtä ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kivipuro tarjoaa monipuolisia palveluita, kuten ympärivuorokautista asumista, seniorien vuokra-asumista, kuntoutusta, ja kotihoitopalveluita, ja sen toiminnan keskiössä on aina ollut asukkaiden hyvinvointi ja elämänlaadun parantaminen.

Kivipuron ja HUR:n yhteistyö alkoi vuonna 1995 hankkimalla ensimmäinen jalkaprässi, jota käytetään edelleen. Positiivisten käyttökokemusten myötä Kivipuro täydensi laitteistoaan vuosien varrella, ja 2000-luvun alussa käytössä oli jo kuusi HUR:n analogista laitetta ikäihmisten kuntouttamiseen.

Kivipuron uudessa rakennuksessa, Kuusikodissa, päätettiin jatkaa HUR:n laitteiden käyttöä, koska ne oli koettu erinomaisiksi. Valinta kohdistui HUR Smart touch -sarjaan, johon kuuluu viisi laitetta, joista kolme on monitoimilaitteita. Näiden monitoimilaitteiden avulla voidaan turvallisesti ja helposti tehdä monenlaisia lihasryhmien harjoituksia ilman laitteiden välillä siirtymistä. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä, koska Kivipuron asukaskunta on iäkästä, keskimäärin 85–100-vuotiaita

Monipuolista kuntosaliharjoittelua ja liikuntaa HUR-laitteilla

Kuntosaliharjoittelu on merkittävä osa Kivipuron tarjoamia palveluja, ja sitä tehdään fysioterapeuttien ohjauksessa sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Arkipäivisin järjestetään kaksi ohjattua kuntosaliryhmää, joiden lisäksi tarjolla on vielä kahdesti viikossa tuolijumppia. Näiden ryhmien lisäksi Kivipuron virikeohjaajat pitävät päivittäin 1-2 toiminnallista elämää aktivoivaa ryhmää. Näin ollen arkipäivisin asukkaille on tarjolla yhteensä 2-3 ohjattua toiminnallista ryhmää, jotka tukevat heidän terveyttään, hyvinvointiaan ja liikuntakykyään. 

Kuntosalisaavutukset ja kunnianosoitukset

Vain muutama viikko sitten Kivipuron kuntosalilla juhlittiin merkittävää saavutusta. Aamuryhmän miehille myönnettiin ansaitut arvonimet, jotka tunnustivat heidän pitkäaikaisen ja säännöllisen kuntosalikäyttönsä reilun kolmen vuoden aikana. Yksi ryhmän aktiivisista kuntoilijoista kruunattiin "kuntoiluneuvokseksi", mikä edellytti vaikuttavaa 1000 käyntikerran saavuttamista. Kaksi muuta ryhmän jäsentä saivat kunnian tittelistä "kuntoilumaisteri", joka myönnettiin 700 käyntikerran saavuttamisen jälkeen. Lisäksi eräs tuoreempi kuntosalikävijä palkittiin "kuntoilukisällin" arvonimellä, joka oli merkki hänen sitoutumisestaan ja ahkerasta harjoittelustaan. Tämä oli hieno hetki, joka juhlisti paitsi heidän fyysistä kuntoaan myös heidän omistautumistaan terveytensä edistämiseen.
 

1000 käyntikerran "kuntoiluneuvos" Antti harjoittelemassa.


Kuntosaliharjoittelun merkitys lähes 100 vuoden iässä

Kuntoiluneuvoksen arvonimen saanut Antti Västi avaa kuntosaliharjoittelun merkitystä omassa elämässään. Antti kertoo käyvänsä kuntosalilla päivittäin, ja hänelle on laadittu henkilökohtainen "älykortti", joka sisältää monipuolisen harjoitusohjelman. Tämä kortti on Antille erityisen tärkeä, sillä se mahdollistaa hänen käyntinsä salilla myös viikonloppuisin omatoimisesti ja turvallisesti. Antti korostaa, että säännöllisyys on avain lähes sadan vuoden iässä tapahtuvaan harjoitteluun. Harjoittelun myötä Antti huomaa voimiensa säilyvän ja nivelten liikkuvuuden paranevan, mikä puolestaan ylläpitää hänen toimintakykyään.

Antti kertoo myös harjoittelun positiivisista vaikutuksista mielenterveyteen. Hän huomaa, että päivän harjoituksen tekeminen antaa hänelle mielenrauhaa ja luottamusta omatoimiseen liikkumiseen. Tämä positiivinen vaikutus ulottuu myös hänen osallistumiseensa muihin Kivipuron tapahtumiin, sillä hyvä kunto ja mieliala kannustavat osallistumaan aktiivisesti yhteisön toimintaan. Antin tarina on osoitus siitä, kuinka kuntosaliharjoittelu voi olla avain terveyteen ja hyvinvointiin, oli ikä sitten mikä tahansa. 
 


Kivipuron Kuusikodin sali.

Sitoutumista ja laatua ikäihmisten palveluissa

Kivipuro juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan, mikä kertoo sitoutumisesta ja palvelujen laadusta vuosien varrella. Kivipuron toimipisteitä löytyy kahdesta eri osoitteesta, jotka tarjoavat laajan valikoiman palveluita ikäihmisille. Tarjolla on ikäihmisten ympärivuorokautista tehostettua asumista, kuntoutusjaksoja erityisesti sotiemme veteraaneille ja lotille sekä vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten asumisyksiköt. Yhteisössä asuu yhteensä noin 140 asukasta, ja heidän hyvinvoinnistaan vastaa ammattitaitoinen henkilöstö, johon kuuluu 130 omistautunutta työntekijää. Lisäksi Kivipuro tarjoaa kotihoitopalveluja noin 100 ikäihmiselle, mikä mahdollistaa laadukkaan ja yksilöllisen avun saamisen omassa kodissa. Kivipuron merkitys ja vaikutus paikallisessa yhteisössä ovat korvaamattomat, ja sen juuret ulottuvat syvälle Seinäjoen ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseen.

Kivipuron toiminta-ajatus on rakentunut vahvasti asukkaiden ja kuntoutujien hyvinvoinnin ympärille. Jo vuodesta 1988 lähtien keskiössä on ollut kuntouttava työote, joka toteutetaan moniammatillisesti. Tämä lähestymistapa perustuu vakaaseen uskoon elämänlaadun parantamisesta ja ihmisten voimaannuttamisesta. Kivipuro haluaa tarjota asukkailleen mahdollisuuden elää täyttä ja merkityksellistä elämää, mikä heijastuu myös heidän tunnuslauseeseensa, "elämää elämään". Tämän päämäärän saavuttamiseksi tarjotaan paitsi hyvää perushoitoa myös aktiivista tukea asukkaiden toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämiseksi sekä virikkeellisyyden edistämiseksi. Kivipuron lähestymistapa korostaa yksilöllisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, ja se onkin osoittautunut tehokkaaksi keinoksi tukea ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Fysioterapeutin näkökulma yhteistyöstä HUR:n kanssa

Kivipurossa työskentelevällä fysioterapeutti Janne Mäki-Jouppilalla on laaja, 25 vuoden kokemus ikäihmisten liikuttamisesta ja kuntouttamisesta. Hänen mukaansa kuntosaliharjoittelulla on merkittävä vaikutus ikääntyvän ihmisen liikunta- ja toimintakykyyn. Lihasvoiman ja liikkuvuuden säilyttäminen on olennaista päivittäisten toimintojen suorittamiseksi, mikä edistää Kivipuron moton "elämää elämään" toteutumista.

Mäki-Jouppila korostaa, että harjoittelun sisällön on oltava monipuolista ja virikkeellistä. Vaikka harjoittelun intensiteetti saattaa muuttua ikääntymisen myötä, säännöllinen ja monipuolinen liikunta hidastaa tai estää tutkitusti lihasvoiman menetystä. Parhaimmillaan se voi jopa lisätä lihasmassaa ja voimaa, mikä parantaa ikäihmisen elämänlaatua ja itsenäisyyttä.

HUR-laitteet ovat Mäki-Jouppilan mukaan osoittautuneet erinomaisiksi valinnoiksi tässä kontekstissa. Laitteiden helppokäyttöisyys, turvallisuus, luotettavuus ja kestävyys vastaavat ikääntyvien tarpeisiin kuntosaliharjoittelussa.

Kivipuro on vakiinnuttanut asemansa paikallisena hyvinvointitoimijana, keskittyen asukkaidensa yksilölliseen huolenpitoon. HUR:n tarjoamat laadukkaat kuntoutusratkaisut täydentävät Kivipuron palveluita tehokkaasti. Tämä yhteistyö on luonut vankan pohjan ikäihmisten elämänlaadun parantamiselle ja terveyden ylläpitämiselle. Mäki-Jouppilan mukaan lopputuloksena on konkreettisia parannuksia ikäihmisten terveydessä ja elämänlaadussa, mikä osoittaa, miten paikalliset toimijat voivat yhdessä vaikuttaa yhteisönsä hyvinvointiin ja terveyteen.