17.12.2018

Palveluseteli liikuntaan

Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevassa Kurikassa siirryttiin tämän vuoden syksyllä uuteen aikakauteen senioreiden liikuttamisessa. Kurikassa yli 65 vuotiaille myönnetään palveluseteli, jonka voi käyttää paikallisten liikuntayritysten palveluiden hankintaan.

Kurikan suurin yksityisen sektorin liikuttaja Kroppani otti palvelusetelin innolla käyttöön ja keskuksen arjessa liikkuu yli 250 senioria.

Myönteinen päätös!

Kroppani kuntokeskuksen Pasi Haapoja kertoo Kurikan kaupungin koonneen toimikunnan miettimään yli 65-vuotiaiden liikunnan järjestämistä. Pasi kutsuttiin mukaan toimikuntaan. Toimikunta kävi läpi eri mahdollisuudet kaupungin omasta, kolmannen sektorin sekä yksityisten toimijoiden tarjonnasta.

Lopulta kaupunginhallitus yksimielisesti päätyi tarjoamaan yli 65 vuotiaille palvelusetelin, jolla voi hankkia liikuntapalveluja mukaan hyväksytyiltä yksityisiltä kaupallisen sektorin toimijoilta. Aluksi kyseessä on kolmen vuoden kokeilu.

– Erityinen kiitos kuuluu kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusalle, joka oli erityisen aktiivinen uuden palvelukonseptin testaamisen aloittamiseen.

– Ehtona palveluntuottajaksi pääsyyn oli senioreille soveltuvien tilojen ja välineiden olemassaolo. Me päätimme investoida HURin uusiin SmartTouch –teknologialla varustettuihin laitteisiin, kertoo Pasi Haapoja.

Jokaisen omasta kunnostaan kiinnostuneen tulee hakea palveluseteliä ennen palvelun aloittamista Kurikan kaupungilta erillisellä lomakkeella. Lomakkeen käsittelyaika on korkeintaan kolme viikkoa.

Palvelusetelin arvo on 10 euroa käyntikertaa kohden. Jokaiselle seniorille myönnetään kahdesti vuodessa 40 käyntikertaa. Palveluntuottaja raportoi käynnit kuukausittain ja kaupunki korvaa liikunnan perustuen toteutuneisiin käyntikertoihin. Käytännössä hankittava palvelu maksetaan osittain palveluseteli- ja omavastuuosuuksina.

Palveluseteli myönnetään kuusi kuukautta kestävään palveluun, eli halutessaan palveluntuottajaa voi vaihtaa puolen vuoden välein.


Kurikassa yli 65 vuotiaille myönnetään palveluseteli, jonka voi käyttää paikallisten liikuntayritysten palveluiden hankintaan.
 

Infra kunnossa

Kroppani on kohta 25 vuotta kurikkalaisia liikuttanut yritys, jonka kokonaisuus koostuu kuntosalista, erillisestä cardio-osastosta ja kolmesta ryhmäliikuntatilasta, joista yksi on sisäpyöräilysali. Ajanmukaisuutta salilla kielii toiminnallinen räkki.

Syksyn aluksi kuntosali järjestettiin uudelleen, jotta saatiin toimiva tila senioreille. Nyt Kroppanin tiloissa on esteetön kuntosalitila varustettuna uusimmilla HUR SmartTouch -älykuntosalijärjestelmällä toimivilla laitteilla.

– Yksi tärkeä osa kokeilua on raportointi kaupungille. Tarvittavat tiedot saamme HURin ja Enkoran järjestelmistä.

Maanantaista torstaihin

Pasi Haapoja kertoo parissa kuukaudessa 250 seniorin hakeneen palvelusetelin ja alkaneen harjoittelemaan heillä. Pasi lisää, että päivittäin 4-5 uutta senioria aloittaa liikunnan.

– Täytyy tietysti huomauttaa, että viitisenkymmentä näistä senioreista harjoitteli jo aikaisemmin salillamme.

Kun uusia ja vähemmän harjoitelleita senioreita on tullut mukaan, niin maanantaista torstaihin aamukymmenestä kolmeen iltapäivällä paikalla on ohjaaja testaamassa, tuottamassa ohjelmia sekä tutustuttamassa senioreita laitteisiin ja yleensä liikuntaan.

– Itse ja personal traineriksi kouluttautunut tyttäremme Siiri olemme ottaneet seniorit haltuun. Jokaiselle aloittavalle teemme Toimiva-testistöön sisältyvän VAS – testin.

Pasi lisää, että Kurikan kaupunki seuraa voimaharjoittelun vaikuttavuutta lyhyen fyysisen suorituskyvyn mittaristolla (SPPB) sekä Toimiva-testistöön sisältyvällä VAS – testillä. Näiden testien tuloksista Kroppani raportoi kaupungille puolen vuoden välein.


Pasi Haapojan mukaan 4-5 uutta senioria aloittaa liikunnan päivittäin.

Treeneissä suuri osa käyttää joko soutulaitetta tai kuntopyörää lämmittelyyn ja SmartTouch-laitteita voimaharjoitteluun. Myös muut laitteet ovat vapaasti senioreiden käytössä.

Pasi kertoo heidän suosittelevan jokaiselle kahta viikoittaista liikuntakertaa ja suurin osa onkin luonut itselleen rutiinin juuri kahden viikkotreenin mukaan.

– Tärkeä osa liikuntaharrastusta on myös muiden senioreiden tapaaminen, lisää Pasi.

HUR SmartTouch

Kroppani valitsi seniorialueen laitteistoksi uusimman HUR SmartTouch –järjestelmän. Pasi Haapoja kiittää uusimman järjestelmän pilviominaisuuksia, jolloin johtojen määrä salilla on minimoitu.

Pasi Haapoja nostaa esiin myös laitteiden helppokäyttöisyyden, mikä on erittäin hieno ominaisuus vasta-alkajia ajatellen.

Jokaiselle aloittelevalle seniorille, joka haluaa käyttää järjestelmän palautejärjestelmää, tehdään treeniohjelma henkilökohtaiselle RFID-rannekeelle. Harjoittelukerran aluksi ranneketta näytetään ensimmäiselle laitteelle, joka tervehtii kuntoilijaa nimellä, säätää istuimen ja vipuvarret sekä harjoitusvastuksen.
 


Jokaiselle aloittelevalle seniorille, joka haluaa käyttää järjestelmän palautejärjestelmää, tehdään treeniohjelma henkilökohtaiselle RFID-rannekeelle.
 

HUR SmartTouch mahdollistaa yksilöllisten harjoitusohjelmien luomisen. Ohjelmat päivittyvät automaattisesti kunnon kehityksen myötä, mikä tuo treeniin hyvää nousujohteisuutta ja helpottaa ohjaajien työtä.

– Otamme ohjelmaa luotaessa huomioon jokaisen rajoitteet. Kun olemme myös fyysisesti paikalla suositeltujen treeniaikojen puitteissa, pystymme aina ottamaan huomioon mahdolliset kivut treenin aikana. Tavoitteena on tehokas treeni, joka auttaa arjessa, mutta treenistä pitää myös nauttia.

Pasi Haapoja on tyytyväinen palvelusetelikokeilun käyntiin lähdöstä.

– Liikunta on erittäin tarpeellista kaikille, ja erityisesti senioreille heidän elämänlaadun parantamiseksi. Tärkein toiveeni on, että onnistumme tässä kokeilussa.