03.04.2024

Voimaharjoittelun merkitys tulevaisuuden kuntoutuksessa

Tulevaisuuden terveydenhuollossa ikäihmisten kuntouttavan voimaharjoittelun merkitys kasvaa. Ikääntyneen oikein kohdennettu, motivoiva ja tavoitteellinen kuntoutus tuo yhteiskunnalle kustannussäästöjä ja parantaa yksilön elämänlaatua
 
Älykkäät ja turvalliset voima- ja tasapainoharjoittelulaitteet ovat tehokas työkalu tukemaan ja ohjaamaan kuntoutusta ja fysioterapiaa. Älykuntosalin monipuoliset laitteet tukevat asiantuntijoiden työtä sekä integroituvat kuntoutusprosessiin, tarjoten testaus-, harjoittelu- ja seurantatoiminnot, jotka tukevat ikääntyneen kokonaisvaltaista terveyttä ja lisäävät yksilön fyysistä aktiivisuutta. 

Päättäjien on tärkeä nähdä voimaharjoittelun tuoma arvo ja ennaltaehkäisevä vaikutus tulevaisuuden terveydenhuollon kustannusten kasvun ehkäisemiseksi. Jokainen motivoitunut ja aktiivinen yksilö kuntoutusprosessissa tuo merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle toimintakyvyn parantumisen myötä. 

Voiko digitalisaatio muuttaa terveydenhuoltoa inhimillisemmäksi?

Tulevaisuuden sairaalarakentamisessa on tärkeää nähdä teknologian tuoma arvo ei vain laitteina ja järjestelminä, vaan myös ihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantajina. Älykkäät kuntosalilaitteet eivät ole pelkästään saumattomasti integroituvia osia modernissa sairaalaympäristössä, vaan ne ovat myös välineitä, jotka tuovat merkitystä ja voimaa potilaiden arkeen. Laitteiden suunnittelussa on otettu huomioon käyttäjien tarpeet, mikä tekee niistä enemmän kuin vain kuntosalivälineitä; ne ovat osa matkaa kohti parempaa terveyttä ja aktiivisempaa elämää.  

Digitalisaation ja uusien teknologioiden myötä terveydenhuollon tulee olla tehokasta, mutta samalla entistäkin inhimillisempää. Teknologia ei vain tehosta sairaalan toimintaa, vaan se myös mahdollistaa henkilökunnan keskittymisen potilaiden henkilökohtaisempaan hoitoon. Tämä luo ympäristön, jossa jokainen potilas tuntee tulleensa nähdyksi ja kuulluksi samalla kun saa tehokasta hoitoa ja kuntoutusta. Tällaisessa ympäristössä taklataan laitoshoidon haitat ja luodaan motivoiva ympäristö toimintakyvyn palautumiselle ja kehittämiselle.  

On tärkeää ylläpitää saavutettua kuntoa kuntouttavalla hoitotyöllä ja kotiharjoittelulla. Etähoitoteknologia tuo uusia hoitomahdollisuuksia potilaiden koteihin mahdollistaen aktiivisemman ja itsenäisemmän arjen kotiympäristössä. Voimaharjoittelua ja kuntoutusprosessia voidaan viedä kotiympäristöön esimerkiksi “Minun HUR sali” -mobiilisovelluksen myötä, joka tarjoaa valmiit harjoitteluohjelmat niin kuntosalille kuin kotiharjoitteluunkin. Sovellus mahdollistaa myös harjoittelun seurannan ja yhteydenpidon potilaan ja fysioterapeutin välillä tallentaen kaiken tiedon automaattisesti järjestelmään. Sovellus mahdollistaa fysioterapeutin ja potilaan välisen yhteydenpidon ja nopean reagoinnin potilaan tarpeisiin. Tämä tukee potilaan sitoutumista ylläpitää ja parantaa saavutettua kuntoa ja täten voidaan puhua vaikuttavasta palvelusta. 

Sote-kulut kuriin panostamalla ikäihmisten voimaharjoitteluun 

American College of Sport Medicinen (ACSM) mukaan yli 46 % yli 80-vuotiaista ei kykene nostamaan yli 5 kg:n painoa. Myös useiden muiden tutkimusten mukaan vain muutama prosentti eläkeikäisistä liikkuu sekä kestävyys että lihaskuntosuositusten mukaisesti.
Suomi ikääntyy, ihmisten toimintakyky heikkenee, pitkäaikaissairaudet lisääntyvät ja hoivan tarve kasvaa, joka tuo erittäin suuria haasteita sote-järjestelmälle. Pelkkä kotikuntoutus/kotiharjoittelu ei riitä välttämättömän lihasvoiman ylläpitoon, vaan rinnalle tarvitaan voimaharjoittelua ja kohderyhmälle suunniteltuja kuntosaleja. Voimaharjoittelu lisää lihaskuntoa ja näin ylläpidetään ja parannetaan ihmisten toimintakykyä kun samalla terveydenhuollon ja hoivapalveluiden tarve vähenee.
Päättäjien on tärkeä ymmärtää teknologian rooli terveydenhuollossa ja olla valmiita investoimaan innovatiivisiin ratkaisuihin hoitoympäristöissä. Yhden järjestelmän avulla voidaan hallinnoida ja nähdä tarvittaessa useiden eri kuntosaliyksiköiden kuntoutuksen raportointia ja tehdä päätöksiä toiminnan kehittämiseksi. Laitteet eivät koskaan korvaa ihmiskontaktia, vaan ne toimivat sen jatkeena, mahdollistaen henkilökunnan keskittymisen syvällisemmin potilaiden henkilökohtaiseen hoitoon ja hyvinvointiin. Näin mahdollistetaan palveluiden korkea laatu ja resurssien tehokas käyttö.   

 

Ikäihmisten kuntouttava kuntosali

Voimaharjoittelu on yksi tärkeimmistä yli 65-vuotiaiden kuntoilumuodoista sillä hyvä lihaskunto ja toimintakyky mahdollistavat itsenäisen elämän. Jo kahdella 30 minuutin voimaharjoittelulla viikossa voidaan parantaa lihasvoimaa ja toimintakykyä, ja mikä tärkeintä, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Tieteellinen näyttö voimaharjoittelun hyödyistä ikääntyneelle on vahva ja samalla ennaltaehkäistään sosiaali- ja terveysmenojen kasvua. 

Älykkäät voima- ja tasapainoharjoittelulaitteet ovat silta, joka yhdistää harjoittelun, tiedon keräämisen ja analysoinnin, mahdollistaen päätöksenteon, joka perustuu syvälliseen ymmärrykseen ja tuo merkittäviä kustannussäästöjä – ne ovat strateginen investointi parempaan huomiseen.

Kun suunnitellaan voimaharjoittelulaitteiden hankintaa, on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä, jotka takaavat laitteiden sopivuuden käyttäjille, tehokkuuden ja kestävyyden. Laitteiden tulee olla turvallisia ja käyttäjäystävällisiä. Laitekokonaisuudessa on hyvä huomioida eri testi- ja mittaustoiminnot, sillä ennen uuden harjoitus- tai kuntoutusohjelman aloittamista asiakkaan voiman ja tasapainon testaaminen antaa arvokasta tietoa yksilöllisten toimintojen kehittämiseen. On hyvä myös harkita, pystytäänkö harjoituskokonaisuuteen yhdistää myös kotiharjoittelua tai yksilöllisiä kotikuntoutustehtäviä, jolloin mahdollistetaan entistäkin paremman palvelun ja toiminnan tehokkuus. Oikeanlaisen voimaharjoittelulaitteiston tulisi minimoida kaikki tahattomat vahingot tai onnettomuudet. On hyvä suosia siis aina kuntolaitteita, jossa on sisäänrakennettuja turvamekanismeja, kuten tukikahvoja, turvavöitä, lattiaan kiinnitysmahdollisuus tai kallistumisenestolevyjä. Liikerajoittimet ovat toinen loistava turvaominaisuus vahinkojen välttämiseksi. Perinteisissä voimaharjoittelulaitteissa aloituspaino on usein 2,5-5 kg, ja vaikka nämä aloituspainot saattavat tuntua pieniltä, selkäkipua, nivelkipua tai äskettäin sairastuneille nämä aloituspainot voivat olla liian suuria. Pneumaattiset, paineilmaan perustuvat, laitteet, joiden aloituspaino on lähellä nollaa, voivat olla paras ratkaisu. Ne eivät ainoastaan tue eritasoisia kuntoilijoita, vaan myös vähentävät rasitusta nivelissä, raajoissa ja sidekudoksissa. Pneumaattinen voimaharjoittelulaitteisto jäljittelee lihaksen luonnollista liikettä, tukien turvallista ja tehokasta harjoittelua sekä matalilla että korkeilla nopeuksilla. Tämä mahdollistaa käyttäjän harjoitella kovemmin pienemmällä riskillä.

HUR laitteiden ja teknologian uudet ulottuvuudet terveydenhuollossa auttavat ihmisiä voimaan paremmin 

HUR:n älykkäät kuntosalilaitteet eivät ole vain teknisiä laitteita, vaan ne ovat myös sydämellä suunniteltuja voimaharjoittelulaitteita, jotka auttavat ihmisiä ennen kaikkea voimaan paremmin. Ne eivät ainoastaan seuraa kuntoutusprosessia, vaan ne myös kannustavat ja inspiroivat potilaita joka askeleella kohti toipumista. Nämä teknologiat yhdessä luovat yhteisön, jossa jokainen jäsen – niin asiakas kuin hoitaja – tuntee olevansa arvostettu ja tärkeä. 

HURin laitteet ja ratkaisut eivät ainoastaan säästä aikaa ja resursseja, vaan ne myös rikastuttavat hoitokokemusta, tuoden lisäarvoa jokaiseen hetkeen. HUR:n laitteet eivät korvaa ihmiskontaktia, vaan ne toimivat sen jatkeena, mahdollistaen henkilökunnan keskittyä syvällisemmin potilaiden henkilökohtaiseen hoitoon ja hyvinvointiin. Tämä ihmisläheinen teknologia mahdollistaa johtajien tehdä päätöksiä, jotka eivät perustu pelkästään dataan, vaan myös sydämen ääneen – potilaiden ja työntekijöiden todellisiin tarpeisiin ja toiveisiin.

 
Älykkäät kuntosalilaitteet terveydenhuollon edelläkävijänä: HUR asiakkaiden kokemuksia Äänekoskelta, Tampereelta ja Tukholmasta 

Kun tarkastelemme älyteknologian vaikutuksia terveydenhuollon toimintamalleihin ja potilaiden hyvinvointiin, näemme esimerkkejä mm. Äänekoskelta, Tampereelta ja Tukholmasta, missä teknologia on tuonut uuden ulottuvuuden hoitoon ja tarve uusien kuntosalien avaamiselle on huomattu. HUR:n laitteet ja järjestelmät ovat avanneet ovia uudenlaisille kuntoutuspoluille, joissa jokainen askel eteenpäin on askel kohti toimivampaa ja antoisampaa elämää.

Äänekoskella HUR:n Smart Touch -älyteknologia säästää aikaa ja varmistaa tehokkaan resurssien käytön 

Äänekoskella HUR:n SmartTouch -älyteknologia on muuttanut kuntosaliharjoittelun paitsi helppokäyttöiseksi myös houkuttelevaksi kokemukseksi. Asiakastarinassa kuntohoitaja Sirkka Kilpua on omalla innostuksellaan ja välittämisellään rohkaissut asiakkaita liikkumaan. Tämä innostus on tarttuvaa, ja se on levinnyt asiakkaasta toiseen, luoden yhteisöllistä henkeä ja motivaatiota. Älykuntosali tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kaikenikäisille ja -kuntoisille, mutta sen todellinen voima piilee siinä, miten se tukee jokaisen yksilöllistä matkaa kohti parempaa terveyttä ja hyvinvointia. Kilpua ja hänen moniammatillinen tiiminsä kehittävät toimintamalleja, jotka eivät ainoastaan tue arkista jaksamista, vaan myös syventävät yhteyttä asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välillä. Paineilmalla toimivat älylaitteet ovat kaikkien saavutettavissa, ja ne tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden edistyä omassa tahdissaan, tuntien samalla yhteisön tuen. Teknologia vapauttaa ohjaajien aikaa, mutta vielä tärkeämpää on, miten se mahdollistaa heille syvemmän vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa. Älykuntosali ei ole vain ennaltaehkäisyn väline, vaan se on myös paikka, jossa jokainen liike ja harjoitus on askel kohti yhteisön vahvistumista ja terveydenhuollon kustannusten säästöjä.
  
Lue koko artikkeli: Äänekoskella HUR:n Smart Touch älyteknologia vapauttaa aikaa ja luo säästöjä 


Tampereen kaupunki saavutti puolen miljoonan euron säästöt HUR-älysalin avulla 

Tammenlehväkeskus Tampereella on noussut yhdeksi Suomen johtavista kuntoutuskeskuksista, tarjoten älykkäitä ratkaisuja kuntoutukseen ja fysioterapiaan. Keskus on integroinut HUR-kuntosaleja osaksi kuntoutusprosessejaan, millä on saavutettu merkittäviä tuloksia asiakkaiden kuntoutuksessa. Esimerkiksi Eira Vesikko on hyötynyt kuntoutuksesta ja voimaharjoittelusta, joka on mahdollistettu HUR:n älykkäillä laitteilla.  
 
– Jos meillä ei olisi näitä HUR-kuntosaleja ja meidän pitäisi tehdä kuntoutusta omalla kehonpainolla ja perusliikkumisella osastoilla, emme varmasti saisi näitä asiakkaita samanlaiseen kuntoon kuin progressiivisella kuntosaliharjoittelulla. Lihasvoiman vahvistaminen ja tasapainon kehittäminen ovat iso osa työtämme, fysioterapeutti Tuula Holappa selittää. 
 
Tampereen kaupungin ja Tammenlehväkeskus Oy:n yhteistyönä toteutettu pilottikokeilu on vähentänyt hoitojaksojen kestoa ja tuonut merkittäviä säästöjä kaupungille. Tämä on luonut kannustavaa pohjaa kuntoutuksen tehostamiselle myös muualla Suomessa, erityisesti sote-uudistuksen myötä. Kansainvälisesti esimerkiksi Australiassa on todettu vastaavanlaisen kuntoutuksen tehokkuus ja kustannussäästöt, mikä viittaa siihen, että vastaavanlainen lähestymistapa toimii myös Suomessa. 
  
 
– HUR:n laitteet ovat huipputyökaluja. Kun uskallat investoida HUR-kuntosaleihin, säästät rahaa, nykyinen työntekijämääräsi riittää ja olet mukana luomassa modernia ja ihmisläheistä hyvinvointia Suomeen, painottaa HUR:n myyntipäällikkö Matti Rahkonen. 

Lue koko artikkeli: Tampereen kaupunki säästi puoli miljoonaa - HUR-älysali mukana tehostamassa tulevaisuuden kuntoutusprosesseja. 
 

Tukholman Nya Karolinska -yliopistosairaalassa älyrannekkeet ohjaavat modernien kuntosalilaitteiden käyttöä 

  

Nya Karolinskan yliopistosairaalassa Tukholmassa käytössä olevat HUR:n kuntosalilaitteet ovat osa digitaalista vallankumousta kuntoutustoiminnassa. Potilaat saavat henkilökohtaiset harjoitusohjelmat RFID-rannekkeen avulla, mikä tehostaa kuntoutusta merkittävästi. Laitteet mukautuvat automaattisesti potilaiden tarpeisiin ja tarjoavat yksilöllisiä harjoituksia sadan gramman tarkkuudella. Kuntosalin älykkäät ratkaisut vähentävät melua ja helpottavat fysioterapeuttien työtä, samalla tarjoten miellyttävän ja esteettömän harjoitteluympäristön. Tavoitteena on laajentaa HUR-laitteiden käyttöä niin laitos- kuin avohoidossakin, osana yhteistä toimintaa ja potilaiden hyvinvointia edistävää kokonaisuutta. 
 
– Kuntosalillamme voimme ohjelmoida harjoitusohjelmat potilaita varten. Erikoisfysioterapeutin ja toimintayksikön johtajan Brita Eriksson de Franco-Cerecedan mukaan ohjelmat ovat yksilöllisiä, sillä ne on räätälöity kunkin tarpeiden mukaan.
 
Lue koko artikkeli: Älyrannekkeet ohjaavat Tukholmassa Nya Karolinska -Yliopistosairaalan huippumoderneja kuntolaitteita 
 
Voimaharjoittelun rooli tulevaisuuden kuntoutuksessa on kiistaton. Teknologian edistysaskeleet mahdollistavat entistä tarkemman ja yksilöllisemmän kuntoutusprosessin, missä jokainen ikäihminen voi saavuttaa parhaan mahdollisen toimintakyvyn ja elämänlaadun. Älykuntosalit ja digitalisaatio eivät ainoastaan tehosta kuntoutusta, vaan tuovat myös inhimillisyyttä ja yksilöllisyyttä hoitoprosesseihin, edistäen siten potilaiden motivaatiota ja sitoutumista omaan terveyteensä. Tämä on merkittävä askel kohti kustannustehokasta ja ennen kaikkea inhimillistä terveydenhuoltoa. Panostamalla älykkäisiin kuntoutusratkaisuihin voimme varmistaa, että yhteiskuntamme vanheneva väestö voi nauttia aktiivisesta ja itsenäisestä elämästä pitkälle vanhuuteen. Tämä ei ole vain sijoitus terveyteen, vaan myös laadukkaampaan ja arvokkaampaan elämään.