Världsledande lösningar för livslångt välmående

KNOW HOW

HUR-maskiner är designade att beakta våra individuella kroppar. Maskinerna som baserar sig på tryckluftsteknik anpassar sig efter kroppens naturliga rörelser vilket gör det möjligt för alla användare oavsett ålder och funktionsförmåga att träna säkrare och effektivare. För användare som rör sig med rullstol har HUR designat serien EasyAccess som givetvis också passar alla andra motionärer.

Säker - Träning med låg belastning

Tack vare HUR Natural Transmission TM system är det säkrare att träna. Systemet använder tryckluft som motstånd, vilket gör det möjligt att träna utan den extra ansträngning som behövs för att lyfta en statisk vikt i början av en rörelse och för att långsamt sänka den i slutet av rörelsen. En mjukare rörelsebana eller motståndskurva minskar belastningen på leder och bindväv.

Smart - Datorstyrt System

HUR SmartTouch-systemets individuella träningsprogram justerar automatiskt in mängden serier och repetitioner, motståndet samt pulsgränsen så att det motsvarar användarens behov. Systemet samlar dessutom också in information om hur träningen förlöper och rapporterar automatiskt till användaren.

Effektiv - Lång brukstid

Tack vare ergonomisk design, naturliga rörelser, datorstyrt system, naturlig kraftöverföring, minimalt utrymmesbehov och dubbelverkande maskiner är HUR den effektivaste lösningen om man vill uppnå de mål som ställts upp för träningen och/eller rehabiliteringen. Själva träningen är också mycket effektiv: samtliga moment har en koncentrisk och excentrisk fas för muskelarbete.

Verksamhet på toppnivå i samverkan med vetenskapliga samfund

Tack vare fortlöpande utvecklingsarbete kan vi erbjuda avancerade produkter som representerar den moderna toppnivån. HUR:s verksamhet baserar sig på ett certifierat kvalitetssystem samt på standarderna ISO 13485:2003 (Apparatur inom sjukvården. Kvalitetsledningssystem. Krav för myndighetsbestämmelser) och ISO 9001:2008 (Kvalitetsledningssystem. Krav.). HUR utvecklades inom ett forskningsprojekt vid Tekniska högskolan i Helsingfors år 1989 och har sedan dess fungerat i aktivt samarbete med vetenskapliga samfund. Nya rön inom vetenskapen anammas och utnyttjas vid utvecklingen av både våra maskiner och våra programvaror.