Världsledande lösningar för livslångt välmående

FAQ

Vad är en kompressor?

En kompressor är egentligen en luftpump som tar in luft och pumpar in luften i en liten behållare. Trycket i behållaren ökar ju mera luft som pumpas in i den. Den här ihoppressade luften används för att generera HUR-maskinerna. När man trycker på + knappen öppnas en ventil och luften strömmar från kompressorns tank till maskinen. När man trycker på – knappen släpps luften ut ur maskinen och motståndet minskar. Motståndet varierar beroende på hur mycket luft man släpper in i enheterna.

Kan flera maskiner kopplas till samma kompressor?

Ja. Vi rekommenderar tre olika typer av kompressorer beroende på vad de används till.

Vilken typ av underhåll behövs?

Maskinerna i sig behöver väldigt lite underhåll. Vi rekommenderar att dynorna torkas av med en fuktig trasa en gång om dagen. Detta också för att öka trivseln. Om du har en gammal kompressormodell, ska du också tömma kompressortanken en gång i veckan. Detta för att luftfuktigheten gör att vatten börjar samlas i tanken. Nyare kompressormodeller har automatisk tömning i plastbehållare. På de nyare modellerna tömmer man endast plastbehållarna när de blir fulla. Vi rekommenderar också att du oljar in cylindrarna en gång om året. Detta gör man enkelt utan verktyg på bara några minuter.

Kan jag installera maskinerna själv?

Ja, i de flesta fall kan du det, men det finns ett par saker du måste göra först. Eftersom maskinerna fungerar med tryckluft, måste de kopplas till en kompressor. Flera maskiner kan kopplas till en och samma kompressor och det gör man med hjälp av ett litet rör. Du ska installera ett huvudrör, vanligtvis längs med väggen, och för varje maskin installerar du en T-anslutare till linjen. Alla anslutare är ”push in”, de trycks bara på plats och ansluts automatiskt till huvudröret. Det enda du ska göra är att kapa av röret på rätt ställen. Du ska också se till att det inte kommer sand, smuts eller främmande partiklar in i nätet i.o.m. att ventilerna kan ta skada. Det här gör du enkelt genom att starta kompressorn en gång innan du kopplar maskinerna till nätet. Luften från kompressorn putsar nätet från alla främmande partiklar.

Kan jag underhålla maskinerna själv?

Ja. Ett av de viktigaste kriterierna vid formgivningen och planeringen av HUR-maskinerna har varit att göra underhållet så enkelt som möjligt. Maskinerna behöver inte mycket underhåll. Normalt underhåll inkluderar avtorkning en gång om dagen och inoljning av cylindrarna en gång i året. Detta görs utan verktyg.

Vad kan gå fel?

Egentligen väldigt lite. HUR-maskinerna har inga vajrar, kammar eller kedjor. Alla rörliga leder i kraftöverföringen är försedda med kapslade lager. Dynornas rörliga delar har oljats in när maskinen lämnat fabriken, men I torr luft kan de torka ut och börja gnissla efter några år. Då hjälper det med att olja in dem igen. En annan sak som kan gå fel är att det kommer sand i luftrören när maskinen installeras. I så fall hjälper det med att ta ut ventilen, koppla intagsröret till uttagsporten på ventilen. När luften då strömmar i motsatt riktning, blåser den rent ventilen på alla främmande partiklar. Detta kan man göra utan verktyg. 

Hur pålitliga är cylindrarna?

Det vet vi faktiskt inte. De första maskinerna som tillverkades år 1988 används fortfarande dagligen. De cylindrar vi använder i våra maskiner har testats för 10 miljoner cyklar utan att uppvisa några tecken på slitage. De är alla slitstarka industriella standardkomponenter tillverkade för att hålla i hårt bruk i åratal. När allt kommer omkring används träningsmaskiner ändå i en ganska lugn och lätt miljö.

Vad är Naturlig kraftöverföring?

Mekanismen Natural Transmission™ utvecklades vid Tekniska högskolan i Helsingfors på 1980-talet. Med naturlig kraftöverföring ersätter man alla kammar och kedjor i en träningsmaskin med ett kraftöverföringssystem som imiterar muskelrörelserna. Det här systemet har två fördelar. För det första ligger det mycket närmare verklig muskelfunktion än traditionella maskiner, vilket innebär en högre träningseffekt och för det andra är det mera pålitligt. Vid kraftöverföringen används inga vajrar eller kedjor, vilket innebär att alla de delar som vanligtvis brukar gå sönder i traditionella viktmaskiner inte finns i HUR:s maskiner. Varje rörlig del i en HUR-maskin är dessutom försedd med kapslade lager.

Är maskinerna avsedda för muskeltoning eller styrketräning?

Både och, du väljer själv. Det unika med HUR-maskinerna är att du kan höja tempot om du vill förbränna mera energi. Så om du vill tona musklerna, håller du helt enkelt bara en låg motståndsnivå med snabba rörelser. För att bygga upp muskelstyrkan håller du en högre motståndsnivå med färre repetitioner.

Vad är skillnaden mellan hydrauliska och pneumatiska maskiner?

Skillnaden är att hydrauliska maskiner använder olja och pneumatiska maskiner tryckluft. Sedan finns det ju förstås också grundläggande skillnader ur biomekanikens och fysiologins synvinkel. Hydrauliska maskiner fungerar bara koncentriskt och har inget excentriskt motstånd. De begränsar rörelsen medan muskeln i verkligheten alltid fungerar båda vägarna. I verkligheten lyfter man en vikt koncentriskt och sänker den excentriskt. De hydrauliska maskinerna fungerar alltså inte på ett sätt som skulle motsvara naturliga rörelser. Pneumatiska maskiner har både koncentriskt och excentriskt motstånd. På sätt och vis fungerar de ganska lika som hydrauliska maskiner, men utan tröghetseffekten.

Vad är inertia?

Inertia (tröghetsprincipen) är en fysikterm som används för att beskriva rörelsers energi. Om du vill lyfta en vikt, måste du använda samma kraft som gravitationen har på vikten. Men det allena räcker inte. Du måste ytterligare ta i med större kraft för att få vikten att röra sig. När du vill stanna vikten, måste du använda en motsatt typ av kraft som gör viktens rörelse långsammare. Tröghet (inertia) är kraften som motsätter sig en förändring i rörelsen. Saker och ting vill förbli så som de är och du behöver använda krafter både för att accelerera och för att sakta ner saker. I ett träningssammanhang är det dessa krafter som får motståndskurvorna på viktmaskiner att ändra beroende på hur rörelserna utförs. Det krävs alltid extra krafter för att snabba upp vikterna, vilket gör motståndet tyngre i början av rörelsen och i slutet av rörelsen är det samma krafter som får rörelsen att kännas lättare. Som ett resultat av detta kan motståndskurvorna hos viktmaskiner aldrig riktigt anpassa sig efter musklernas naturliga kraftkurvor eftersom de ändrar beroende på hur rörelsen utförs.

Tryckluftsmaskinernas hållbarhet jämfört med maskiner med viktmagasin?

Hållbarhet är förstås något som är beroende av många egenskaper, inte bara av principen hur motståndet produceras. Det finns talrika tillverkare av maskiner med viktmagasin och varje maskin borde utvärderas utgående från dess egenskaper. De första maskinerna som vi tillverkade år 1988 används fortfarande dagligen. Kuddarna har bytts ut ett antal gånger, men stommen och kraftöverföringen med sina motståndscylindrar är de samma, ursprungliga. I HUR:s maskiner används endast tryckluftscylindrar som uppfyller industristandarderna ISO och VDMA. Exakt samma komponenter används i industrianläggningar där ett maskinfel kan orsaka kostnader i miljonklass (t.ex. pappersmaskiner).