Världsledande lösningar för livslångt välmående

Fördelar med pneumatisk teknologi

HUR-maskiner kräver mindre utrymme än man är van vid. I ett litet utrymme kan maskinerna placeras utmed väggen, vilket ger ett tillgängligt, öppet utrymme i mitten av rummet, om man så vill. Maskinerna är i tillägg tysta och lätta, vilket innebär att gymmet kan placeras även i andra utrymmen än den egentliga motionshallen.

Tryckluftstekniken ger HUR-maskinerna flera fördelar och framstående egenskaper. Motståndsmetoden Natural Transmission gör det effektivt och säkert att använda maskinerna med alla olika rörelsehastigheter och träningsmotstånd. Tryckluftstekniken gör det möjligt att utnyttja modern teknik på ett smart sätt, Systemet HUR SmartTouch är den högst utvecklade och mest användarvänliga tekniken inom branschen. Ett lågt minimimotstånd (0 kg) och en steglös motståndsjustering innebär att flera olika typer av kundgrupper kan använda maskinerna.

 • HUR-gymmen är trivsamma och nästan ljudlösa. Därför kan de med fördel placeras i andra utrymmen än egentliga motionslokaler
 • Det är enkelt att använda HUR-maskinerna självständigt. Det minskar på behovet av assistans och handledning
 • Enkla justeringar gör maskinerna enkla att använda
 • Tack vare steglös motståndsjustering kan motståndet justeras exakt så som man vill ha det
 • Minimimotståndet startar från 0 kg. Därför kan man inleda rehabiliteringen i ett tidigt skede
 • HUR-maskinerna är säkra att använda. All kraftöverföringsteknik är inkapslad
 • Ett mjukt och naturligt motstånd för alla rörelsehastigheter, även vid snabbhetsträning
 • Små maskiner sparar utrymme. En del av maskinerna, såsom knäextension och -flexion, är dubbelverkande
 • Med begränsare kan man ställa in önskad början och slut för rörelsebanan, vilket gör rehabiliteringen säker
 • Tack vare tryckluftstekniken Natural Transmission kan man lätta på extremiteten eller till och med röra den passivt
 • Samtliga HUR-maskiner har en koncentrisk och excentrisk fas för muskelarbete. Många maskiner har också möjlighet för träning och mätning av isometrisk styrka