Världsledande lösningar för livslångt välmående

Pneumatiskt motstånd

Varje HUR-maskin är designad så att maskinens motstånd är naturligt, effektivt och säkert. HUR-maskinernas funktion baserar sig på en motståndsmetod med naturlig kraftöverföring, Natural Transmission, som simulerar muskulaturens naturliga funktion. Med hjälp av tryckluftsteknik och hävarmar anpassas maskinens motstånd enligt musklernas naturliga kraftgenerering.!

 

HUR-maskinerna är designade så att de är så hållbara, säkra och enkla att använda som möjligt. Samtliga HUR-maskiner har en koncentrisk och excentrisk fas för muskelarbete, såsom traditionella styrketräningsmaskiner. Många maskiner har också möjlighet för träning och mätning av isometrisk styrka.

HUR-maskinernas låga minimimotstånd och steglösa justering innebär att maskinerna passar alla användare, också de allra svagaste. I många andra maskinlösningar är minimimotståndet flera kg och motståndet ökar med 2,5 kg åt gången. Då förverkligas den viktiga progressiviteten inte i styrketräningen på bästa möjliga sätt och ibland kan till och med minsta möjliga motstånd helt enkelt vara för mycket.

The Natural TransmissionTM 

HUR-maskinernas funktion baserar sig på en motståndsmetod med naturlig kraftöverföring, Natural Transmission, som simulerar muskulaturens naturliga funktion. Med hjälp av tryckluftsteknik och hävarmar anpassas maskinens motstånd enligt musklernas naturliga kraftgenerering.

Varje HUR-maskin är designad så att maskinens motstånd är naturligt och följer muskelns egna kraftgenerering.

Motståndet anpassar sig enligt kraftproduktionen

Musklernas förmåga att producera kraft varierar under rörelsen. Styrketräningsmaskinernas motstånd borde variera på samma sätt. Tack vare Natural Transmission-metoden, som baserar sig på HUR-maskinernas tryckluftsteknik, anpassar sig motståndet i HUR-maskinerna enligt musklernas egen kraftproduktion, oavsett rörelsens hastighet.

Natural Transmission simulerar muskulaturens naturliga funktion

Traditionella styrketräningsmaskiner, såsom maskiner med viktmagasin, försöker ofta uppnå detta excentriskt. Maskinens motstånd är dock beroende av rörelsens hastighet och maskinens motståndskurva varierar vid olika rörelsehastigheter.

HUR-maskinerna lämpar sig också väl för snabbhetsträning. I flera HUR-maskiner, såsom benpress och knäextension, kan man också diagonalträna.

Fördelar med tryckluftsteknik

 • HUR-gymmen är trivsamma och nästan ljudlösa. Därför kan de med fördel placeras även i andra utrymmen och inte bara egentliga motionslokaler
 • Det är enkelt att använda HUR-maskinerna självständigt. Det minskar på behovet av assistans och handledning
 • Enkla justeringar gör maskinerna enkla att använda
 • Tack vare steglös motståndsjustering kan motståndet justeras exakt så som man vill ha det
 • Minimimotståndet startar från 0 kg. Därför kan man inleda rehabiliteringen i ett tidigt skede
 • HUR-maskinerna är säkra att använda. All kraftöverföringsteknik är inbäddad.
 • Ett mjukt och naturligt motstånd för alla rörelsehastigheter, även vid snabbhetsträning
 • Små maskiner sparar utrymme. En del av maskinerna, såsom knäextension och -flexion, är dubbelverkande
 • Med begränsare kan man ställa in önskad början och slut för rörelsebanan, vilket gör rehabiliteringen säker
 • Tack vare tryckluftstekniken Natural Transmission kan man lätta på extremiteten eller till och med röra den passivt
 • Samtliga HUR-maskiner har en koncentrisk och excentrisk fas för muskelarbete. Många maskiner har också möjlighet för träning och mätning av isometrisk styrka