Världsledande lösningar för livslångt välmående

Produktion och kvalitet

Hela leveranskedjan inom HUR baserar sig på kvalitetstänkande. HUR utvecklar, tillverkar och marknadsför konkurrenskraftiga och innovativa gymmaskiner både för den inhemska marknaden i Finland och för export utomlands. Företaget strävar genom kontinuerlig produktutveckling efter att leverera en felfri produkt av hög kvalitet. Genom hela organisationens samtliga processer följer vi upp att vi uppnår alla våra krav på kvalitet. Grunden för tillverkningen av en konkurrenskraftig produkt av hög kvalitet utgörs av modern produktionsteknologi och kompetent personal. 

Tack vare avancerad planering och modern modulteknologi producerar HUR sina gymmaskiner effektivt och med hög kvalitet. Maskinernas stålkonstruktion är lätt och stadig. Varje rörligt moment är försett med lager och inga vajrar har använts för kraftöverföringen i maskinerna. Den högklassiga finishen förbättrar maskinernas hållbarhet och underlättar underhållet av dem.

Inte bara våra produkter, utan hela vår leveranskedja, bygger på kvalitetstänkande. Förutom hållbara maskiner som fungerar adekvat, innebär HUR-service förmånliga transport- och installationskostnader för kunden. En effektiv HUR-eftermarknadsföringsservice garanterar att senare underhåll av träningssystemet fungerar smidigt.

HUR-maskinerna tillverkas från början till slut i Karleby i Finland.

Certifierad finsk kvalitet

Genom kontinuerlig utveckling strävar vi efter en felfri produkt av toppkvalitet. HUR har ett certifierat kvalitetssystem och i vår verksamhet förbinder vi oss till att följa standarderna ISO 13485:2016 och ISO 9001:2008.