Världsledande lösningar för livslångt välmående

För ett lyckligt och självständigt liv

Vi behöver alla träna upp vår muskelstyrka tillräckligt och på rätt sätt. Seniorer borde speciellt fästa uppmärksamhet vid sin muskelstyrka, eftersom det är viktigt för bevarandet av funktionsförmågan och för att leva ett så långt och självständigt liv som möjligt. HUR:s maskiner gör det möjligt för seniorer att träna tryggare och säkrare i och med att HUR:s maskiner minskar på belastningen av leder och bindväv. Maskinerna som fungerar med tryckluftsmotstånd gör det möjligt att träna utan den extra ansträngning som krävs vid träning med statiska vikter i början av träningsrörelsen för att över huvud taget lyckas lyfta vikten och i slutet av träningsrörelsen för att långsamt sänka ner vikten igen. HUR:s tryckluftsmaskiner är säkra och enkla att använda och de lämpar sig för alla användare. 

Ladda ner önskat HUR-seniortränings- och rehabiliteringskoncept eller läs mer om de principer de innehåller lägre ner på denna sida.

Testning - Träning - Uppföljning

När det gäller seniorträning och rehabilitering kan man inte nog poängtera hur viktigt det är med mätbarhet och testning. HUR levererar testredskap och funktionella helheter, där testfunktionerna är integrerade i de träningsmaskiner som dagligen används.

Exemplet på bilden visar den mångfunktionella Pulley-maskinen, iBalance-platta, Monark-ergometercykeln och HUR Leg Extension/Curl-maskinen med isometrisk testmöjlighet. Läs mer om våra testredskap här.

Med hjälp av systemen HUR SmartTouch har vi kombinerat många olika datorstyrda funktioner för konditionstest, träning och dokumentation med våra avancerade träningsmaskiner.

Lösningar för inkluderande träning

I gym som koncentrerar sig på inkluderande träning går det smidigt att ta sig i och ur maskinerna. Maskinerna kan tryggt och självständigt användas av alla användare oberoende av funktionsförmåga och i gångarna finns det tillräckligt med utrymme för användare som rör sig med olika hjälpmedel. 

HUR Premium Line-maskiner är designade enligt dagens krav på tillgänglighet. Maskinerna är designade för effektiv rumsanvändning utan hinder. Vår unika HUR Easy Access-maskinserie, som har designats utgående från principen om tillgänglighet, mångdubblar träningsmöjligheterna för grupper med specialbehov jämfört med mera traditionella träningsmaskiner.
 

Layout och produkter

Se exempellösningar på layout, produktrekommendationer och kundreferenser under fliken Kunder/Seniorträning.