Världsledande lösningar för livslångt välmående

När du börjar på nytt från början...

Säkra, mångsidiga maskiner som har utvecklats på universitetsnivå. Självständig träning och automatisk uppföljning med hjälp av programvarorna HUR SmartTouch. HUR är en lösning av högsta klass för alla rehabiliteringsbehov.

Ladda ner önskat HUR-rehabiliteringskoncept eller läs mer om rehabiliterande styrketräning lägre ner på denna sida.

Testning - Träning - Uppföljning

När det gäller rehabilitering kan man inte nog poängtera hur viktigt det är med mätbarhet och testning. HUR levererar testredskap och funktionella helheter, där testfunktionerna är integrerade i de träningsmaskiner som dagligen är i bruk.

Exemplet på bilden visar den mångfunktionella HUR Pulley-maskinen, iBalance-brädan och HUR Leg Extension/Curl-maskinen med isometrisk testmöjlighet.

Med hjälp av systemen HUR SmartTouch har vi kombinerat många olika datorstyrda funktioner för konditionstest, träning och dokumentation med våra avancerade träningsmaskiner.

Lösningar för inkluderande träning

I gym som koncentrerar sig på inkluderande träning går det smidigt att ta sig i och ur maskinerna. Maskinerna kan tryggt och självständigt användas av alla användare oberoende av funktionsförmåga och i gångarna finns det tillräckligt med utrymme för användare som rör sig med olika hjälpmedel. 

I gym som koncentrerar HUR-maskiner är designade enligt dagens krav på tillgänglighet. Maskinerna är designade för effektiv rumsanvändning utan hinder. Vår unika HUR Easy Access-maskinserie, som har designats utgående från principen om tillgänglighet, mångdubblar träningsmöjligheterna för grupper med specialbehov jämfört med mera traditionella träningsmaskiner.

PhysioFitness - från rehabiliteringspatient till stamkund

Rehabiliteringsenheternas kunder uppskattar expertis och service av hög kvalitet samt träning med säkra maskiner som är avsedda för professionellt bruk. Efter rehabiliteringsperioden vill många fortsätta träna i den bekanta och trygga miljön där hjälp och individuell handledning finns tillgänglig alltid när eller om det behövs. 

HUR PhysioFitness är en modell där man vid valet av utrustning och layout beaktar att maskinerna och rummet också kan användas för andra träningsändamål än rehabilitering. När rehabiliteringsperioden är över blir rehabiliteringspatienterna ofta stamkunder vilket ökar kundbelåtenheten och den ekonomiska lönsamheten. De datorstyrda HUR SmartTouch-maskinerna gör det möjligt att proffsigt och kostnadseffektivt tillhandahålla alla typer av tilläggsservice som sparar personalens tid.

Utnyttja rummet effektivt

Tack vare HUR-maskinernas avancerade design kan du också inrätta en fungerande och mångsidig träningsenhet i en mindre lokal. HUR-maskinerna är effektiva, men små och kan därför också med fördel placeras bredvid väggen. Flera av våra maskiner är dubbelverkande, till exempel knäextension/ knäflexion och höftabduktion/höftadduktion.

Layout och produkter

Se exempellösningar på rumsgestaltning, produktrekommendationer och kundreferenser under fliken Rehabilitering & fysioterapi