Världsledande lösningar för livslångt välmående

En helhetslösning för ditt gym

Våra HUR-maskiner är designade att betjäna gymmets kunder, från nybörjare till aktiva motionärer. SmartZone är en smart lösning som gör träningen trevligare och framförallt effektivare.

HUR är ett utmärkt val för friskvårdscenter som vill satsa på 40-plussare, för olika typer av gym, hotell, företag, spaanläggningar eller för vem som helst som tillhandahåller friskvårdstjänster. Varför välja HUR? HUR-maskiner och -lösningar lämpar sig för såväl små som stora utrymmen och för användare i alla åldrar oavsett funktionsförmåga.

Våra beprövade, säkra HUR-träningsmaskiner representerar dagens toppklass och lämpar sig för alla användare tack vare avancerad tryckluftsteknik. När man kombinerar alla dessa egenskaper med HUR SmartTouch-systemen som gör det möjligt att följa upp träningen och justera motståndet automatiskt, så har vi en klar konkurrensfördel. Så här enkelt har det aldrig varit att träna och driva ett gym! 

Ladda ner önskat HUR Wellness-koncept eller läs mer lägre ner på denna sida.

SmartZone - 30 minuter 2 gånger i veckan

SmartZone är en snygg, nyckelfärdig helhet designad för holistisk träning med alla typer av motionärer i åtanke. Genomförandet av ett träningsprogram för hela kroppen tar bara 30 minuter.

SmartZone är en omfattande helhet med: 

  • 9 eller 12 maskiner (50 eller 63 m2)
  • Golv, konstruktioner och möbelelement
  • Kiosk med pekskärm
  • Programvarorna HUR SmartTouch
  • Färdiga modeller för olika träningsprogram

Läs mer om det avancerade HUR SmartZone-konceptet.

Lösningar för inkluderande träning

I gym som koncentrerar sig på inkluderande träning går det smidigt att ta sig i och ur maskinerna. Maskinerna kan tryggt och självständigt användas av alla användare oberoende av funktionsförmåga och i gångarna finns det tillräckligt med utrymme för användare som rör sig med olika hjälpmedel.

HUR Premium Line-maskiner är designade enligt dagens krav på tillgänglighet. Maskinerna är designade för effektiv rumsanvändning utan hinder. Vår unika HUR Easy Access-maskinserie, som har designats utgående från principen om tillgänglighet, mångdubblar träningsmöjligheterna för grupper med specialbehov jämfört med traditionella träningsmaskiner.
 

HUR-konceptgym

HUR planerar och förverkligar olika typer av konceptgym. Består din tilltänkta målgrupp av kvinnor, seniorer eller nybörjare? Söker du efter en fungerande lösning för ett litet utrymme?

Med HUR:s effektiva och utrymmessnåla maskiner skapar du ett snyggt gym kostnadseffektivt. Du kan också ge gymmets användare fler träningsmöjligheter genom att bygga upp en egen avdelning med HUR-maskiner som en del av en större helhet. HUR SmartZone levereras enligt principen ”nyckelfärdigt”.

Layout och Produkter

Layoutlösningarna, maskinerna och personalen i hela träningsmiljön kan avsevärt påverka användarupplevelsen. När man traditionellt har grupperat maskinerna enligt olika typer på egna separata platser, vill man i dag hellre placera maskinerna så att det blir så enkelt och smidigt som möjligt att genomföra ett träningsprogram. Det innebär att det samtidigt är möjligt att bygga upp bättre träningsmiljöer för grupper med specialbehov. Med HUR:s hjälp skapar du en snygg och säker träningsmiljö för alla användare oavsett ålder och funktionsförmåga.

Se exempellösningar på layout, produktrekommendationer och kundreferenser för ditt eget affärsområde under fliken Kunder.