Världsledande lösningar för livslångt välmående

Kunder

HUR-träningsmaskiner är utvecklade för förebyggande, upprätthållande och rehabiliterande träning. Läs mer om HUR:s färdiga koncept, layouttjänst, rekommenderade maskinhelheter samt kollegors erfarenheter. HUR rekommenderas av äldreboenden, rehabiliteringskliniker, pensionärsbyar (eng. retirement communities), enheter för assisterat boende samt friskvårdscenter i hela världen. Läs också mer om användarnas egna erfarenheter av HUR-maskiner (se nedan).