Världsledande lösningar för livslångt välmående

Rehabilitering & Fysioterapi

De följande stegen är ännu viktigare än de första. 

HUR är en lösning av högsta klass för alla rehabiliteringsbehov. HUR Premium Line-maskiner är godkända medicinska maskiner inom hälsovården och registrerade av finska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Våra datorstyrda HUR-maskiner är säkra och enkla att använda. De snabbar upp rehabiliteringsprocessen och sparar personalens tid eftersom det är möjligt att träna självständigt.