Världsledande lösningar för livslångt välmående

Seniorträning

Lösningen för alla träningsenheters behov – oavsett användarens ålder eller funktionsförmåga. Ett lågt initialt startmotstånd (0 kg), datorstyrd träning och rehabilitering samt automatisk motståndsjustering per 100 g är egenskaper som gör HUR-maskiner speciellt väl lämpade för seniorer.

American College of Sports Medicine (ACSM), det ledande vetenskapliga samfundet för idrottsvetenskap och idrottsmedicin i USA, rekommenderar HUR som det bäst lämpade valet av träningsmaskin inom seniorträning för motionärer över 65 år. Den effektivaste helheten som stöder aktivt åldrande består av en HUR-maskin designad för 10-12 styrkeövningar, kardiomaskiner och en balansbräda, som utvecklats för utvärdering och träning av balansen. HUR:s datorstyrda träningssystem, som möjliggör mer självständig och effektivare träning och rehabilitering, skapar ett träningsschema för användaren. Läs mer om ACSM:s rekommendationer och om HUR:s program för aktivt åldrande här.