Världsledande lösningar för livslångt välmående

Ett 40 m² gym

Med våra HUR-maskiner bygger du upp ett mångsidigt gym i en lokal på 40 m². Gymmet omfattar mångsidiga maskiner för träning av de centrala muskelgrupperna. Tack vare våra utrymmessparande lösningar kan vi på 40 m² inrymma de centrala maskinerna för träning av de nedre extremiteterna, bröstpress, liggande roddmaskin, mag-/ryggmaskin, mångfunktionell HUR Pulley samt NuStep Crosstrainer, som används i sittande läge.