Världsledande lösningar för livslångt välmående

Inklusiva lösningar för välbefinnandet

I ett fungerande gym utan hinder är det enkelt att ta sig i och ur maskinerna. Maskinerna kan användas av så många olika användare som möjligt, tryggt och självständigt, och i gångarna finns det tillräckligt med utrymme att röra sig med olika hjälpmedel. 

HUR-maskinerna är designade enligt de krav som finns på tillgänglighet. Maskinerna är designade för effektiv rumsanvändning utan hinder. Därför kan man med våra maskiner förverkliga gym som är tillgängliga för alla. Våra unika HUR Easy Access-maskiner representerar tillgänglig toppdesign och utvidgar gymmets användningsmöjligheter avsevärt jämfört med mera traditionella lösningar.

I exemplet på bilden är gymmet försett med maskiner, som både till sin funktion och sin placering är fullständigt tillgängliga.