Världsledande lösningar för livslångt välmående

Universitet/ Forskning


 

HUR:s maskinhelhet lämpar sig utmärkt som forskningsmiljö när man önskar genomföra kontrollerande träningsinventioner. träningsmaskinernas lägsta möjliga motstånd är nästan 0 kg vilket gör det möjligt även för svagare användare att delta i undersökningarna.

Med HUR SmartTouch control- systemet kan man justera motståndet med 100 grams mellanrum. Detta ger mera exakta forskningsresultat, eftersom man också kan registrera de riktigt små, men statistiskt sett betydelsefulla variablerna som inte ens skulle upptäckas med traditionella maskiner. HUR SmartTouch sparar och dokumenterar dessutom automatiskt information om träningens samtliga faser. Automatisk datainsamling garanterar forskningsresultatens tillförlitlighet och sparar forskarnas tid, vilket snabbar upp publikationsprocessen. Den automatiska uppdateringsegenskapen justerar automatiskt motståndet i takt med att användarens prestationsförmåga utvecklas. Programvaran ger också ett maximivärde för varje repetition (1 RM) i varje övning, vilket gör det möjligt att konstant och noggrant följa upp utvecklingen under hela träningsinterventionen.