Världsledande lösningar för livslångt välmående

Min berättelse - Fru Linnéa

Fru Linnéa klarade av att gå 4 km i ett sträck!

Fru Linnéa testades innan träningen med HUR SmartCard-maskinerna inleddes. Hennes smärtnivå låg på 4 (skalan 0–4), vilosmärtan låg på nivå 9 (skalan 0–10) och belastningssmärtan på 10 (skalan 0–10). Mrs Linnéa klarade av att gå 2 km i ett sträck. Efter en 6-månaders träningsperiod med HUR:s maskiner två gånger i veckan hade smärtan hon upplevde sjunkit till nivå 1, vilosmärtan till nivå 0 och belastningssmärtan till nivå 0. Mrs Linnéa klarade av att gå 4 km i ett sträck!