Världsledande lösningar för livslångt välmående

Min berättelse - Herr J. Seifert

HUR-maskinerna motiverar verkligen seniorerna att träna

Seniorboende: Alters- und Pflegeheim Domleschg

Chef: Paul Lehmann

Utrustning: Leg Press rehab, Abduction / Adduction rehab

"Deltagandet i ETH:s (Tekniska högskolan i Zürich, Schweiz) forskningsprojekt har förbättrat livskvaliteten i vårt seniorboende betydligt. HUR-maskinerna motiverar verkligen seniorerna att träna."

P. Lehmann