Världsledande lösningar för livslångt välmående

Min berättelse - Herr Smith

Efter sex veckors träning fick jag delvis tillbaka känseln i mitt ben.

”För 13 år sedan fick jag en stroke och förlamades i ena armen och ena benet. Mitt tillstånd har varit oföränderligt i 13 år och jag trodde att jag aldrig skulle bli bättre. Men då började jag träna med en träningsmaskin för höftens adduktor- och abduktormuskler, och efter en tid började jag faktiskt tycka om det på grund av maskinens dubbelverkande effekt och justeringen av rörelsebanans vidd. Under träningen upplevde jag att mitt förlamade ben trots allt på något sätt var aktivt. Efter sex veckors träning fick jag delvis tillbaka känseln i mitt ben.”

Herr Smith