Världsledande lösningar för livslångt välmående
07.08.2018

Hur Ska Vi Hantera Rehabiliteringsunderskottet? (Video)

Regelbunden styrketräning ökar seniorernas energinivåer och förbättrar både de fysiska och kognitiva funktionerna. Det här sparar i sin tur på samhällskostnaderna. Även om detta är ett välbekant fenomen finns det fortfarande utrymme för implementering av förebyggande träningsstrategier för seniorer.

En ny studie vid namn “Changing Society ¬– Changing Service Structures”, utförd av Aalto universitetet I Helsingfors, Finland, jämförde sjukvårdsdistrikt och avslöjade ett fenomen som de kallar ”Rehabiliterings-underskottet”. Studien angav att skillnader i kostnadsstrukturer mellan sjukvårdsdistrikten var anmärkningsvärda, och att distrikten som investerat i rehabilitering fungerade bäst.

Ta en titt på den här videon där Emeritus Professor Erkki Vauramo, Auron Group CEO Panu Kuusisto, HUR:s forskningschef Arto Hautala, samt HUR Vice VD Lena Karjaluoto diskuterar det här viktiga ämnet.