Världsledande lösningar för livslångt välmående
19.11.2018

Nya Karolinskas toppmoderna träningsmaskiner styrs av smarta armband

Nya Karolinskas träning och rehabilitering har tagit ett stort steg in i det digitala årtusendet. Genom toppmoderna maskiner och teknik från HUR utrustas patienter nu med ett digitalt armband som innehåller all information för att patienten ska få rätt träning.
– Armbanden är programmerade av en fysioterapeut och sedan läser maskinen av armbanden digitalt och anpassar motståndet efter patientens individuella träningsprogram. Allt går helt automatiskt, berättar Brita Eriksson de Franco-Cereceda, specialistsjukgymnast och funktionsenhetschef på Nya Karolinska.

När orken är som lägst och när man behöver hjälp att komma tillbaka som mest kliver Nya Karolinskas styrketräningsmaskiner från HUR in i bilden. Maskinerna är en modern och funktionell lösning och är konstruerade för att se till patientens bästa och träningsprogrammen individanpassas för varje patient. Allting kontrolleras av ett intelligent datasystem.

– Vi kan i vår maskinpark programmera in träningsprogram för patienterna. Det blir unika program anpassade efter behov och efter respektive träningsmodul, berättar Brita Eriksson de Franco-Cereceda.

Man kan se hjärtat av Nya Karolinskas maskinpark som en kiosk av datakunskap. Patienterna får toppmoderna armband som har digitala chip i sig. Dessa innehåller i sin tur information som är nödvändig för att hjälpa patienten anpassa träningen på bästa möjliga sätt.

– Patienten går helt enkelt fram till den maskin som ska användas och scannar av armbandet vid en liten skärm. Då ställs maskinen om till den specifika patientens träningsprogram, förklarar Eriksson de Franco-Cereceda.

Patienten får sedan upp exakt vilken övning denne ska göra. Maskinen anpassar belastning efter patientens träningsprogram och vikterna kan stegras in på hektot. Fysioterapeuten har redan tidigare gjort en bedömning av patientens rörelseförmåga och styrka. Maskinparken nyttjas idag av patienter med olika diagnoser inom öppenvården, exempelvis hjärtpatienter och patienter med KOL och andra lungsjukdomar.

– En avgörande faktor med träningsmaskinerna är just hur de kan anpassa motståndet med en marginal på 100 gram, säger Eriksson de Franco-Cereceda.

Själva armbandet är praktisk att ta på sig och de flesta klarar detta moment själva, sedan tar maskinen över. – Det är även tidsbesparande för våra fysioterapeuter som inte behöver ställa in maskinerna manuellt för varje patient och för respektive träningsprogram. Maskinerna är enligt både fysioterapeuter och användare komfortabla.

– Ja, de passar väldigt många och går dessutom att anpassa med extra ryggavlastare vid behov. De är också generellt lätta att sätta sig i med låga insteg för den som har lite sämre rörelseförmåga.

Även ljudnivån i träningslokalen på Nya Karolinska har minskat. Det var tidigare mer slammer då vikter justerades manuellt, idag är det endast små pysljud från de kompressorer som genererar tryckluft till maskinerna. Idag sker rehabiliteringen inom lung- och hjärtöppenvården i interimistiska lokaler men planen är att samla all fysioterapi och alla hälsoprofessioner på gemensam yta i en och samma hus.

– Med en samlad verksamhet i sikte har Nya Karolinska satsat på HUR-moduler och målet är att dessa ska bli tillgängliga för många fler patienter från såväl slutenvård som öppenvård, berättar Eriksson de Franco-Cereceda.

Text:Conny Pedersén
Bild: Nya Karolinska


Man kan se hjärtat av Nya Karolinskas maskinpark som en kiosk av datakunskap. Maskinerna är konstruerade för att se till patientens bästa och träningsprogrammen individanpassas för varje patient.