Världsledande lösningar för livslångt välmående
07.08.2018

Siun Sote Utvecklade Ett Intelligent Rehabiliteringsskoncept

Vid kompetenscentrum där rehabiliteringsåtgärder och rehabiliteringsutrustning fungerar smidigt är det möjligt att påskynda rehabiliteringsprocessen. Hos det nybyggda Siilainen -rehabiliteringscentret i Joensuu har man lyckats förkorta behandlingstiderna med upp till hälften, t.ex för höftfrakturspatienter.

Jussi Malinen, rehabiliteringschef på Siun Sote - samkommunen för Norra Karelens Sociala -och hälsovårdstjänster - är nöjd med resultaten från Siilainen -rehabiliteringscentret, som påbörjade sin verksamhet i början av 2018. Sjukhuset, som betjänar hela norra Karelens region och har 143 bäddar och 9 specialavdelningar, koncentrerar sig på rehabilitering - med lovande resultat.

- Tidigare var rehabiliteringstiden för en patient med en höftfraktur 30 till 48 dagar fram till ustskrivningen. Nu uppnår vi samma resultat på endast 15 dagar, berättar han.

Enligt Malinen har förkortandet av rehabiliteringtiderna gjorts möjligt genom de fördelar som ett stort kompetenscentrum besitter. Siilainen -sjukhuset har tillräckligt med vårdresurser och ett stort antal patienter, vilket möjliggör rätt sorts rehabilitering för alla.

– Med strukturerade arbetssmetoder och praxis stöder man rehabilitering. En annan fördel är att resultaten nu kan mätas och jämföras på ett mer konsekvent sätt.

FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET MED BEKANT UTRUSTNING

För framgångsrik rehabilitering krävs högkvalitativ utrustning. I Siun Sote -distriktet används HUR’s träningsmaskiner under alla nivåer av vården; från rehabilitering i den akuta fasen till vårdcentraler som är ämnade åt seniorer.

- På utomstående servicecenter har rehabiliteringspatienterna nytta av att ha tillgång till samma träningsutrustning som de lärt sig använda under rehabiliteringsperioden på sjukhuset, säger Malinen.

På Siilainen -sjukhuset har användarvänligheten varit det viktigaste elementet i valet av gymutrustning, men rehabiliteringschefen har även noterat andra fördelar. Möjligheten att ta sig in och ut ur maskinerna med rullstol ger en ökad självständighet vid rehabiliteringen.

-I ett träningsutrymme där det finns flera maskiner är det extremt viktigt att enheterna är ljudlösa, t.ex. när strokepatienter tränar kan för högt omgivande ljud störa rehabiliteringsprocessen.

Malinen uppskattar även HUR’s många år av erfarenhet som leverantör för träningsutrustning och företagets verksamhet som utmanar klienten att se på saker från nya perspektiv.

-HUR ser framåt och uppmuntrar oss att vara öppna för nya former av arbetsmetoder. Det är en bra sak som håller oss uppdaterade i utvecklingen. Jag tror att det kommer finnas nya lösningar i framtiden som bygger på artificiell intelligens, som t.ex. gör det möjligt för rehabiliteringsklienter att uppleva en ännu större frihet till att vara aktiv, anser Malinen.