Världsledande lösningar för livslångt välmående

HUR Multifunction maskinerna

Med en HUR Multifunction maskin kan du utföra flera olika övningar, med en och samma maskin. Den största fördelen med maskinen är att den upptar lite utrymme men erbjuder fyra eller fem olika övningar. Det är lätt att byta övning med hjälp av pekskärmen.

Tack vare maskinens mångsidighet kan personer med olika träningsbakgrund träna med den effektivt; motionärer, idrottare, seniorer, personer som genomgår rehabilitering eller personer med rullstol. Såsom samtliga HUR maskiner fungerar även denna maskin med tryckluft och Natural Transmission, vilket gör träningen trygg och effektiv oberoende rörelsens hastighet.

HUR Multifunction maskinerna finns även tillgängliga med operativsystemet HUR SmartTouch.