Världsledande lösningar för livslångt välmående

SCIFIT

SCIFIT-maskinerna erbjuder aktivitetsmöjligheter för alla människor oavsett ålder. Genom att använda SCIFIT-maskiner och träningsprogram kan man öka sin uthållighet, balans samt sin böjlighet för att förenkla de dagliga aktiviteterna. Dessa förbättringar kan även hjälpa till att förebygga snavande, halkande och fall – samt snabba upp rehabiliteringstakten efter skador.
 
SCIFIT-utrustningen är kompatibel med HUR SmartCard och HUR SmartTouch.
 
Se produktkatalogen här
 
Besök SCIFIT:s hemsida www.scifit.com för ytterligare information.