Världsledande lösningar för livslångt välmående

Kort om HUR

HUR:s styrketräningsmaskiner, som baserar sig på tryckluftsteknik, tillverkas i Finland och exporteras till mer än 30 länder genom vårt internationella distributionsnät.

HUR fick sin början i ett forskningsprojekt vid Tekniska högskolan i Helsingfors år 1989 och har sedan dess fungerat i aktivt samarbete med vetenskapssamfundet. Nya rön inom vetenskapen anammas och utnyttjas både i våra maskiner och i våra programvaror. Målet är att konstant utveckla de bästa lösningarna för förebyggande, rehabiliterande och konditionsupprätthållande träning.

HUR:s verksamhetsidé

HUR är den ledande leverantören av träningslösningar för aktivt åldrande, rehabilitering och inklusiv träning. HUR:s verksamhetsidé är att erbjuda de bästa koncepten och produkterna för främjande av livslångt välmående.

HUR:s mål är att svara på de stora socioekonomiska utmaningarna som vårt åldrande samhälle medför, förbättra användarnas livskvalitet, öka kundernas omsättning och minska samhällets totalkostnader.

HUR eftersträvar total kundnöjdhet genom sitt kvalitetssystem som är certifierat enligt standarderna ISO 13485:2003 och ISO 9001:2015 som täcker hela produktionsprocessen, från val av råmaterial till montering, service och kundvård.