Världsledande lösningar för livslångt välmående

Biceps / Triceps 3110

Biceps / Triceps
HUR Gym Exercise equipment 3110 Biceps / Triceps

Med den dubbelfungerande Biceps/Triceps-maskinen kan man direkt fokusera träningens effekt på bicepsen och tricepsen. Båda hävarmarna fungerar individuellt, vilket gör det möjligt att växelvis träna båda armarna eller bara den ena armen om man så vill.

Egenskaper

Pekskärm Hi5

10" Större pekskärm Hi5

Justerbara fötter med möjlighet till golvfästning.

Gör maskinen stabilare under träning och möjliggör maskinens montering fast i golvet.

Dubbel funktion

Med en dubbelverkande maskin kan man träna motsatta muskelgrupper. Det går lätt att välja rörelseriktning med knappen

Elektriskt justerbar säte

Sätets höjd kan justeras med hjälp av en elmotor

Tilläggsutrustning

Säädettävä istuin

Säädettävä istuin helpottaa oikean, turvallisen ja tehokkaan harjoitusasennon löytämistä.

Isometrisk styrkemätningstillsats

Med en separat Performance Recorder-anordning kan man mäta den isometriska styrkan som produceras med alla maskiner som kan utrustas med en givarkoppling

115Bredd cm
103Längd cm
124Höjd cm
88Vikt kg