Världsledande lösningar för livslångt välmående

Abdomen / Back 3310

Abdomen / Back
HUR Gym Exercise equipment 3310 Abdomen / Back
Med den dubbelfungerande Abdomen/Back-maskinen kan man träna både mag- och ryggmuskler. Ryggstödet kan justeras i tre olika positioner enligt användarens längd. Tack vare den här funktionen sker träningen i rätt position.

Egenskaper

Pekskärm Hi5

10" Större pekskärm Hi5

Justerbara fötter med möjlighet till golvfästning.

Gör maskinen stabilare under träning och möjliggör maskinens montering fast i golvet.

Dubbel funktion

Med en dubbelverkande maskin kan man träna motsatta muskelgrupper. Det går lätt att välja rörelseriktning med knappen

Justerbart säte

Ett steglöst justerbart säte gör det enkelt att hitta en korrekt, säker och effektiv träningsställning

Justerbar sätesposition

Hitta optimal träningsposition för olika användarstorlekar, och variera belastningen på muskelgruppen som används.

Tilläggsutrustning

Heavy duty

Möjliggör högre maximalmotstånd. Enbart tillgängligt för följande SmartTouch-maskiner. 

Rörelsebegränsare med start- och slutposition

Rörelsebegränsarna kan användas för att begränsa rörelseomfånget.

Vändbar rulle

Med hjälp av vändbara rullar kan användaren enkelt ta sig in i och ut ur.

Justerbar hävarm

För att anpassa maskinen till olika användarstorlekar (Abdomen- och Abdomen/Back- maskiner).

Stödbälte

Stödbältet hör till många HUR-maskiners basutrustning och hjälper speciellt vid träning med tunga motstånd.

Isometrisk styrkemätningstillsats

Med en separat Performance Recorder-anordning kan man mäta den isometriska styrkan som produceras med alla maskiner som kan utrustas med en givarkoppling

Extra dyna

En extra dyna på sätet gör det lättare för en kort person att träna

86Bredd cm
90Längd cm
130Höjd cm
65Vikt kg