Världsledande lösningar för livslångt välmående

Twist Rehab 5340

Twist Rehab
HUR Gym Exercise equipment Twist Rehab
Twist Rehab-maskinens träningseffekt fokuseras på kroppens roterande muskler. Underkroppen roterar och överkroppen hålls still. Med hjälp av rörelsebegränsare kan man ange en önskad start- och slutpunkt för rörelsebanan och då görs rörelsen bara på en del av rörelsebanan. Till maskinen kan man ansluta Performance Recorder, ett isometriskt mätsystem för styrka.

Egenskaper

Justerbar startposition

Under sätet finns en mekanism med vilken man kan ställa in rörelsens startpunkt

Pekskärm Hi5

10" Större pekskärm Hi5

Justerbara fötter med möjlighet till golvfästning.

Gör maskinen stabilare under träning och möjliggör maskinens montering fast i golvet.

Stödhantag

Egenskapen rekommenderas speciellt för äldre användare eller personer som rehabiliteras.

Isometrisk styrkemätningstillsats

Med en separat Performance Recorder-anordning kan man mäta den isometriska styrkan som produceras med alla maskiner som kan utrustas med en givarkoppling

Dubbel funktion - vänster & höger

Utrustning med dubbel funktion gör det möjligt att träna både vänster och höger sida av kroppen.

Rörelsebegränsare

Med rörelsebegränsarna kan man begränsa rörelsens omfattning. Egenskapen används speciellt vid rehabilitering.

Justerbart ryggstöd

Korrekt och säker träningsställning hittar man lätt med justerbart ryggstöd.

Tilläggsutrustning

Stödbälte

Stödbältet hör till många HUR-maskiners basutrustning och hjälper speciellt vid träning med tunga motstånd.

140Bredd cm
101Längd cm
120Höjd cm
75Vikt kg