Världsledande lösningar för livslångt välmående

Adduction / Abduction 5520

Adduction / Abduction Rehab
HUR Gym Exercise equipment 5520 Adduction / Abduction Rehab

Adduction/Abduction Rehab-maskinen är en dubbelfungerande träningsmaskin för höftens adduktor- och abduktormuskler. Med hjälp av rörelsebegränsare kan man ange en önskad start- och slutpunkt för rörelsebanan och då görs rörelsen bara på en del av rörelsebanan. Till maskinen kan man ansluta Performance Recorder, ett isometriskt mätsystem för styrka.

Egenskaper

Pekskärm Hi5

10" Större pekskärm Hi5

Nackkudde

Ergonomisk kudde för extra stöd.

Justerbara fötter med möjlighet till golvfästning.

Gör maskinen stabilare under träning och möjliggör maskinens montering fast i golvet.

Stödhantag

Egenskapen rekommenderas speciellt för äldre användare eller personer som rehabiliteras.

Isometrisk styrkemätningstillsats

Med en separat Performance Recorder-anordning kan man mäta den isometriska styrkan som produceras med alla maskiner som kan utrustas med en givarkoppling

Dubbel funktion

Med en dubbelverkande maskin kan man träna motsatta muskelgrupper. Det går lätt att välja rörelseriktning med knappen

Rörelsebegränsare

Med rörelsebegränsarna kan man begränsa rörelsens omfattning. Egenskapen används speciellt vid rehabilitering.

Tilläggsutrustning

Additional back support

The additional back support helps to adjust the exercise position for different sizes of users.

Stödbälte

Stödbältet hör till många HUR-maskiners basutrustning och hjälper speciellt vid träning med tunga motstånd.

Extra dyna

En extra dyna på sätet gör det lättare för en kort person att träna

147Bredd cm
123Längd cm
126Höjd cm
73Vikt kg