Världsledande lösningar för livslångt välmående

HUR Premium Line

Visste du att 46 % av 80-plussarna inte klarar av att lyfta en vikt på 5 kg? 

Enligt American College of Sports Medicine (ACSM), det ledande vetenskapliga samfundet för idrottsvetenskap och idrottsmedicin i USA, är styrketräning en av de allra viktigaste motionsformerna för seniorer över 65. HUR har utvecklat en maskinserie som baserar sig på ett gediget vetenskapligt samarbete – HUR Premium Line. HUR Premium Line representerar den absoluta högsta klassen bland träningsmaskiner utvecklade för seniorträning och rehabilitering. När man tränar och fungerar inom dess två områden inom idrott och motion, där vikten av effektivitet och säkerhet speciellt betonas, är det bästa valet ett datorstyrt system med automatisk rapportering och säker, självständig träning som baserar sig på tryckluftsteknik, lågt initialt startmotstånd (0 kg), motståndsjustering med 100g eller 1 kg åt gången, justering av rörelsebanan samt övriga egenskaper som aktivt stöder träningen. Läs mer om tekniken och forskningsarbetet bakom HUR:s maskiner.