Världsledande lösningar för livslångt välmående

Tjänster

Från träningskoncept för äldreträning och rehabilitering, till design av ditt gym/din klinik. En viktig del av HURs totala erbjudande är högkvalitativa tilläggstjänster och kundservice.