Världsledande lösningar för livslångt välmående

HUR Senso för motorisk kognitiv träning


Förebygger fallrisk och förbättrar kognition

Forskning indikerar ett samband mellan fysisk aktivitet och kognitiva färdigheter. Specifikt bevisat, med en meta-analys 2016, är att framför allt när såväl motoriska och kognitiva aktiviteter görs samtidigt, utvecklas kognitionen effektivare än med enbart fysisk aktivitet. Enligt en studie från 2017 kan dual-tasking hjälpa personer med mild kognitiv nedsatthet eller vid ett tidigt stadie av demens. Denna studie fann specifikt att dual-tasking förbättrade förmågan att klara av de alldagliga aktiviteterna, förbättrade humöret och reducerade depression.

HUR Senso är en vetenskaplig dual-tasking träningsplatform för förebyggande av fallrisk och kognitiv träning designad av Dividat. En “tänk“ och “gör” interaktionsträning med rolig och lättanvänd träningsutrustning som utvecklar samtidigt såväl fysiken som kognitionen. Sensorerna i plattformen registrerar data med lättförståeliga resultat som säkerställer förbättrad kognition och en aktivitetsnivå för alla användare.

Video: HUR Senso i användning.

HUR Senso fördelar:

 • Test utvecklat för kognition och förebyggande av fallrisk.
 • Tränar och utvecklar såväl balans som kognition.
 • Automatiserad progression för alla nivåer
 • Roligt, socialt och med en komplett uppsättning spel.
 • Användarvänligt samspel.
 • Simultation av vardagliga rörelsemönster(t.ex. initiering av gång, målinriktning & snabbhet i gång) för att stöda ADL förmågan.
 • Lätthanterlig identifiering med RFID (ingen inloggning krävs).
 • Resultathantering för att se utveckling och resultat.
 • Moln-baserad programvara som möjliggör fjärråtkomst och live-programuppdateringar.

 

BEDÖM, TRÄNA and ENGAGERA med HUR Senso

 BEDÖM

The HUR Senso identifierar fallrisk, eventuella svagare områden samt underlättar att definiera användarens baslinje.

 

 • Stegreaktionstest
 • Four Square Step Test (FSST) mäter dynamisk balans och identifierar fallrisk
 • Benchmark-poäng test baseras på rörelsemönster och förmågan att samtidigt utföra kognitiva uppgifter.
 • Uppföljning, med framsteg genom individuell poängmätning, höjer motivationen.
 • Kognitiva och motoriska uppgifter mätt i millisekunder.
 
Dividat Evidence inkluderar en uppsättning test som visar de mest grundläggande fysiska funktionerna samt hjärnans kognitiva funktioner hos individen. Följande test inkluderas:
 
 • Sway test / Romberg: Mäter kroppskontroll (balans).
 • Stroop-test: Mäter förmågan att hämma det dominerande svaret på en stimulans.
 • Flexitest (figural): Mäter kognitiv flexibilitet med figurer.
 • Go- NoGo: Mäter selektiv uppmärksamhet och responskontroll.

 

TRÄNA

The HUR Senso består av roliga, spelaktiga övningar som kombinerar kognitiva utmaningar i samband med, för fallrisken förebyggande rörelser, för att utveckla exekutiva funktioner.

 

 • Progressiv träning som anpassas och utmanar användaren till allt svårare nivåer.
 • Personliga kognitiva uppgifter kopplade till motoriska rörelser.
 • Personliga rutiner som förbättrar användarens unika kognitiva och / eller balans svagheter.
 • Målsättningar och insamling av data för rapport om individuella framsteg och resultat.

 

ENGAGERA

HUR Senso-formatet upprätthåller användarens intresse och ökar sannolikheten för kontinuerlighet.

 

 • Gamification med roliga och interaktiva utmaningar utformade för att bygga styrka och förbättra kognition.
 • 25+ varierande och engagerande spel.
 • Användarvänligt och enkelt som stöder självständig användning.

 


Klinisk forskning visar på en korrelation mellan fysisk aktivitet och förbättrad kognition.

Förbättrad kognition: Enligt metaanalyser framgår att kognitionen utvecklas mest genom dual-tasking, dvs genom en utförd kognitiv uppgift och motorisk övning samtidigt. Utvecklingen med dual-tasking är snabbare än via enbart fysisk aktivitet.
VISA KÄLLA

~Eggenberger et at. 2015

Fallreduktion: Kognitiva och motoriska steginterventioner minskar fall hos äldre vuxna med uppskattningsvis cirka 50%. Denna kliniskt signifikanta minskning kan bero på förbättring i reaktionstid, utvecklad balans i gång och återhämtning (men inte i styrka). .
VISA KÄLLA

~Okobu, Schoene & Lord, 2016

Förbättrade exekutiv funktioner: Kombinationen av kognitiva och motoriska övningar förbättrar balansen i gång och minskade mängden fall med 80%... samtidigt som exekutiva funktioner optimeras. En betydande andel av fallen i äldre åldrar är förknippade med försvagade exekutiva förmågor. Goda exekutiva funktioner kan minimera risken för fall.
VISA KÄLLA

~van het Reve & de Bruin, 2014