Världsledande lösningar för livslångt välmående

HUR SmartTouch för den som driver anläggningen

Automatisk rapportering och uppföljning, smidigare drift

För den som driver anläggningar underlättar HUR SmartTouch det dagliga arbetet. Systemet rapporterar automatisk om hur det går både för anläggningen/anläggningarna som helhet samt hur kunderna/patienterna utvecklas.
 

  • Tillhandahåller mätvärden och data för att följa hur effektivt träningsanläggningen/träningsanläggningarna drivs
  • Sparar personalresurser
  • Tar automatiskt fram dokumentation om kundens/patientens framsteg
  • Man roterar från en maskin till nästa i en exakt ordningsföljd, vilket minskar kötiderna vid maskiner
  • Använd var du vill och när du behöver