Världsledande lösningar för livslångt välmående

HUR SmartTouch för instruktören/ fysioterapeuten

Snabbare introduktion av nya kunder och mindre pappersarbete

Kundens/patientens motstånd kan ställas in att öka automatiskt när kunden utvecklas, och systemet erbjuder kontinuerlig rapportering om kundernas/patienternas utveckling.

  • Gör att nya användare snabbare kan introduceras, minskar pappersarbete och administrativa uppgifter
  • Motståndet ökas automatiskt i takt med att personen gör framsteg
  • Tillhandahåller den dokumentation som krävs för att följa framstegen
  • Frigör resurser så att instruktörerna kan fokusera på de patienter som verkligen behöver deras hjälp