Världsledande lösningar för livslångt välmående

Testa - Träna - Följ upp

Mätning och testning är en viktig del av både rehabilitering och seniorträning. Innan man inleder ett nytt tränings- eller rehabiliteringsprogram testas patientens/kundens styrka och balans, vilket fungerar som bas för träningsprogrammet och som mätredskap för hur han eller hon utvecklas. Dessa värden fungerar även som en viktig motivator för patienten/kunden.

HUR Labs - Testing Excellence

Systerföretaget till HUR, HUR Labs Ab, har specialiserat sig på utveckling och framtagning av högklassiga produkter för mätning av fysiska prestationer. Produkterna är av högsta kvalitet, utvecklade på vetenskaplig grund, och med speciellt fokus på användarvänlighet. Det mångsida produktutbudet erbjuder lösningar för:

  • Seniorträning
  • Vetenskapliga studier
  • Fysioterapi
  • Sport och idrott
Balance Trainer BT3 Balance Trainer BT4 Force Platform FP4 Performance Recorder PR1

Produkterna är utvecklade i samarbete med vetenskapliga fackulteter runtom i världen. HUR Labs sköter dessutom om installation, utbildning och after sales tjänster. Till samtliga produkter hör ett användarvänligt dataprogram, som fungerar som ett verktyg före, under och efter mätningarna. Supporten är tillgänlig vardagar mellan 7.00 och 15.00 svensk tid, och fås på svenska, engelska och finska. Besök HUR Labs hemsida för mera information.