Världsledande lösningar för livslångt välmående

Know-how

HUR utvecklades inom ett forskningsprojekt vid Tekniska högskolan i Helsingfors år 1989 och har sedan dess fungerat i aktivt samarbete med vetenskapliga samfund. Ett globalt samarbete med ledande forskningsorganisationer och experter gör det möjligt att utnyttja de allra nyaste vetenskapliga rönen både i våra produkter och våra programvaror.

Exempel:

  • Vårt koncept för förebyggande av fallolyckor baserar sig på fysioterapeut Gerd Laxåbacks och WELMED Labs undersökningar och innehåller detaljerade anvisningar om testning och träning av funktionsförmåga och muskelstyrka.
  • Koncepten för problem orsakade av diskbråck är utvecklade av en finländsk fysioterapeut och innehåller flera övningar som utförs med HUR-maskiner och som har utvecklats för vård av funktionsstörningar i ryggen.
  • Träningsguiden Comprehensive Geriatric Training Presentation riktar sig speciellt till seniorer och har utarbetats av en japansk fysioterapeut.

Se en lista på undersökningar här.

Via sitt nätverk delar HUR med sig av forskningsresultat och -information från olika vetenskapsgrenar. Kommunikationen sker via nyhetsbrev, fallhistorier, HUR:s webbplats samt slutna grupper i de sociala medierna.