Världsledande lösningar för livslångt välmående

Service

Intramedic AB ansvarar för försäljning, service och underhåll av HUR-maskiner i Sverige. 

Kontakta Intramedic: 
+46 0 409 03 800
info@intramedic.se
www.intramedic.se