Världsledande lösningar för livslångt välmående

Layout design för utrymmen

Vår professionella HUR-planeringsservice hjälper dig att planera fullständigt nya verksamhetslokaler eller att ta fram nya idéer till de gamla. Ta kontakt när du vill förnya enskilda maskiner, dina nuvarande lokaler eller bygga nytt. Realistiska 2D/3D skisser hjälper dig både i planeringen internt och för extern kommunikaton och marknadsföring av din lokal och din verksamhet.

Vi skapar en mycket verklighetstrogen bild av hur ditt gym kan se ut. En välutarbetad plan hjälper dig att vara säker på att cirkulationen mellan olika maskiner fungerar smidigt och att alla kvadratmetrar används effektivt. Våra snygga, tredimensionella planer är också effektiva verktyg när du ska marknadsföra och sälja dina tjänster.

Ta en titt på några exempel från ditt område: