Huoltosopimusehdot

1 SOPIMUKSEN YLEISKUVAUS

HUR Oy vastaa huoltosopimusasiakkaan kuntosalivälineiden huollosta ja korjauksista.

Sopimuksen piiriin kuuluvat yleiset toimenpiteet on määritelty kohdassa 2.
Kunnossapitohuoltoihin liittyvät toimenpiteet on valmistajakohtaisesti eritelty liitteessä 1.

Takuukorjaukset sisältyvät huoltosopimukseen.    

Huoltotoimet suoritetaan ensisijaisesti arkipäivisin klo 8.00–16.00.
Poikkeavat ajankohdat sovitaan tapauskohtaisesti. Tavoitteena on, että huoltotoiminnasta mahdollisesti johtuvat häiriöt minimoidaan, eli käynnit pyritään suorittamaan asiakkaan kannalta sopivimpana ajankohtana.

Tekninen puhelintuki on käytössä paikallisverkkomaksun hinnalla arkipäivisin klo 8.00–16.00.

2 HUOLTOTOIMINTA

Huoltotoiminta jakautuu osa-alueisiin:
3.1 Kunnossapitohuolto ja siihen liittyvät korjaukset
3.2 Muu huoltotoiminta
3.3 Asiakkaan suorittamat kunnossapito- ja huoltotoimet

2.1 Kunnossapitohuolto ja siihen liittyvät korjaukset

2.1.1 Kunnossapitohuolto

Ennaltaehkäisevä perushuolto, eli kunnossapitohuolto, suoritetaan 3-36 kuukauden välein (asiakkaan päättämä aikaväli). Huoltokäynnin tarkka ajankohta sovitaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen käynnin suorittamista.

•    Kunnossapitohuollolla varmistetaan laitteille mahdollisimman pitkä käyttöikä.
•    Säännöllisellä kunnossapitohuollolla ehkäistään korjauksiin johtavia rikkoutumisia. Lisäksi varmistetaan, että mahdolliset viat korjataan ennen kuin niistä aiheutuu vakavampia laitevaurioita.
•    Huoltosopimuksen piiriin kuuluvista laitteista ylläpidetään kuntoseurantaa, jonka avulla voidaan jo etukäteen varautua tuleviin korjauksiin. Tällöin ne voidaan ajoittaa seuraavan kunnossapitohuoltokäynnin yhteyteen.

2.1.2 Kunnossapitohuollon yhteydessä suoritettavat vikakorjaukset

Kunnossapitohuoltokäynnin yhteydessä voidaan suorittaa myös vikakorjauksia. Asiakas on velvollinen toimittamaan HUR Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen huolto@hur.fi luettelon korjauksiin liittyvistä vioista/ongelmista viimeistään viikkoa ennen sovittua huoltokäyntiä; pehmusteiden vaihtoon liittyvissä tapauksissa kaksi (2) viikkoa ennen sovittua huoltokäyntiä. Huoltopyyntö katsotaan vastaanotetuksi seuraavana arkipäivänä sen lähettämispäivästä

Vikailmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat:
•    sopimusasiakas, jota pyyntö koskee;
•    asiakasosapuolen yhteyshenkilön yhteystiedot;
•    laitteen tunnistetiedot: valmistaja, sarjanumero, laitemalli (Esim. HUR, 20080123352020-1, Adduction/Abduction); ja
•    tarkka kuvaus viasta/toimenpiteestä (esim. rikkinäisen osan tai häiriön kuvaus).

Kunnossapitohuollon yhteydessä suoritettavista vikakorjauksista veloitetaan normaalihinnaston mukaan. Tämä koskee valmistajia HUR, Precor, Monark ja Nustep.

2.2 Muu huoltotoiminta

Muulla huoltotoiminnalla tarkoitetaan muulloin kuin kunnossapitohuoltokäynneillä suoritettavia huolto- ja korjaustoimia. Asiakas tekee huoltopyynnön HUR Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen huolto@hur.fi
Huoltopyyntö katsotaan vastaanotetuksi seuraavana arkipäivänä sen lähettämispäivästä

Vikailmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat:
•    sopimusasiakas, jota pyyntö koskee;
•    asiakasosapuolen yhteyshenkilön yhteystiedot;
•    laitteen tunnistetiedot: valmistaja, sarjanumero, laitemalli (Esim. HUR, 20080123352020-1, Adduction/Abduction); ja
•    tarkka kuvaus viasta/toimenpiteestä (esim. rikkinäisen osan tai häiriön kuvaus).

Muusta huoltotoiminnasta laskutetaan hinnaston mukaisesti (kohta 3.1).

2.3 Asiakkaan suorittamat kunnossapito- ja huoltotoimet

Asiakkaan tulee huolehtia ns. päivittäisistä kunnossapitotoimista, kuten puhtaanapidosta ja tuotteen toimivuuden tarkkailusta tuotteiden mukana toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti. Asennusvaiheessa asiakas perehdytetään pieniin huoltotöihin. Tällä toiminnalla taataan mahdollisimman nopea vikakorjaus tapauksissa, joissa yksinkertainen huoltotoimenpide on kestoltaan muutamia minuutteja. Tällaisissa huoltotoimissa HUR Oy toimittaa asiakkaalle osat, opastaa tarvittaessa puhelimitse sekä varmistaa tuotteen toiminnan seuraavan käynnin yhteydessä.

3. HINNOITTELU JA LASKUTUS

3.1. Hinnoittelu

Kaikissa hinnoissa ALV 0 %, ellei toisin mainita:

Hinnoiteltava palvelu Hinta Ilman sopimusta Hinta Huoltosopimuksella
Perusmaksu/toimipaikka (kunnossapitohuolto) 150,00 €/käyntikerta
Matka- ja lähetyskulut laskutetaan erikseen.
120,00 €/ käyntikerta
sis. huoltotoiminnan organisointi, seuranta- ja matkakulut ja raportointi
Matkakulut 0,65 € /kilometri sisältyy huoltosopimukseen
Huoltomiehen ajotunnit 30 €/tunti sisältyy huoltosopimukseen
HUR-laite: ”mainline”, kompressori 35,00 €/ laite 25,00 €/ laite
HUR-laite (SmartCard) 50,00 €/ laite 40,00 €/ laite
Ei HUR-laite:
Cardio
Painopakka
Levypainot&Spinningpyörät   
45 €/ laite
40 €/ laite
35 €/ laite

35 €/ laite
30 €/ laite
25 €/ laite

(Precorin penkit ja painotelineet kuuluvat hintaan)

Varaosat ja tarvikkeet ohjehinnat – 20 % ohjehinnoista
HUR SmartCard -koulutuspäivä: Järj. Kokkolassa 2 krt/vuosi. Sis. koulutus ja ruokailut. 600,00 €/koulutuspäivä
(2 henkilöä)
419,00 €/koulutuspäivä
(2 henkilöä)
Puhelintuki   06-8325500 (pvm)
Ei kunnossapitohuoltoon liittyvät käynnit (Vikakorjaukset):
Perusmaksu
Matkakulut ja Ajoaika
Huoltotyö
150,00 € +
(0,65/km + 30€/tunti)
85,00 €/ tunti    
120,00 €
Kuuluvat sopimukseen
68,00 €/ tunti
Varaosien lähetyskulut vaihtelevat paketin koon mukaan sisältyy huoltosopimukseen
Sopimuskohtainen alennus    
huoltokustannus 500-1000€ huoltokustannus 1000-1500€ huoltokustannus >1500€
alennus 10% alennus 20% alennus 25%

HUR Oy pyrkii yllä olevilla hinnoilla korjaamaan sopimukseen liittyvät tuotteet viiden (5) arkipäivän kuluessa. Tämä koskee HUR Oy:n edustamia ja myymiä tuotteita pois lukien tuotannosta poistuneet mallit.

3.2. Kiireelliset vikakorjaukset

Mikäli vika/ongelma on sen laatuinen, että tuote tai tuotteita on asetettava käyttökieltoon tai niiden turvallinen käyttö on estynyt, tulkitaan vikakorjaus kiireelliseksi. Kiireellisten vikakorjausten aikataulutus ja kustannukset sovitaan aina tapauskohtaisesti. Kiireelliset vikakorjaukset pyritään suorittamaan 48 tunnin (arkipäivinä) kuluessa vikailmoituksen vastaanottamisesta.

4 VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMISEHDOT

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi molemmille sopimusosapuolille.
HUR Oy voi irtisanoa sopimuksen välittömästi seuraavissa tapauksissa:
•    Sopimukseen liittyvää maksusuoritusta ei ole toimitettu eräpäivään mennessä.
•    Sopimukseen liittyviä tuotteita on huollettu tai korjattu sopimuksen ulkopuolisen tahon toimesta, ilman HUR Oy:n valtuutusta.
•    Vikailmoituksessa on tahallisesti annettu virheellinen vian kuvaus, jossa on käytetty sopimusetuja hyväksi (esim. väärinkäytöstä johtuvat häiriöt/rikkoutumiset).

Sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden osalta pätevät valmistajan takuuehdot sekä käyttäjän velvollisuuksiin liittyvät ohjeet.
Normaalista kulumisesta tai väärinkäytöstä johtuvat vauriot ja niihin liittyvät korjaukset eivät sisälly sopimukseen, vaan ne käsitellään tapauskohtaisesti, normaalina huoltotoimintana.

Käyttökiellossa olevan- tai käyttökelvottoman tuotteen osalta HUR Oy vastaa ainoastaan sopimuksessa määriteltyjen tuotteiden toimintakuntoon saattamisesta. HUR Oy ei vastaa tuotteiden vioista tai vaurioista aiheutuvista muista kuluista. Riita-asiat käsitellään Kokkolan käräjäoikeudessa.

LIITE 1

Kunnossapitohuoltokäyntiin liittyvät valmistajakohtaiset toimenpiteet

Yleiset toimenpiteet
-    Kohteen yleistarkastus liittyen Eurooppalaisiin turvallisuusnormeihin (tilat, opasteet, ohjeistus jne.)
-    Huoltokansion tarkastus ja ylläpito (yhteystietopäivitykset jne.)
-    Henkilöstön opastus (mikäli tarpeellista)

HUR tuotteet ja niihin liittyvät tuotteet
-    Tuotteiden toiminnan yleistarkastus
-    Perusvoitelut (männänvarret, rullat)
-    Rullien säädöt (tarvittaessa)
-    Turvavöiden kuntotarkistus ja korjaus (tarvittaessa)
-    Pehmusteiden kuntotarkastus
-    Laitteen peruspuhdistus
-    Kompressorin tarkastus ja huolto (jos sisältyy sopimuslaitteistoon)
o    Öljymäärän tarkastus ja lisäys (tarvittaessa)
o    Painesäätöjen tarkastus (säätö tarvittaessa)
o    Vedenerottimien tyhjennykset, myös säiliön vedenpoisto
-    Raportointi

Lisäkohdat HUR SmartCard laitteisiin liittyen
-    Laiteohjelmiston päivitys (tarkista yleiset ehdot)
-    Kioski- ja pääohjelmiston päivitykset (tarkista yleiset ehdot)
-    Näyttöjen kalibroinnin tarkastus ja kalibrointi (tarvittaessa)

Monark- ja Tunturi kuntopyörät:
-    Tuotteen toiminnan yleistarkastus
-    Mekaanisten osien tarkastus, puhdistus ja voitelu (tarvittaessa)
-    Pehmusteiden kuntotarkastus ja korjausehdotukset (tarvittaessa)

Concept 2 Soutulaitteet
-    Tuotteen toiminnan yleistarkastus
-    Mekaanisten osien tarkastus, puhdistus ja voitelu (tarvittaessa)

Muut laitteet
-    Tuotteen toiminnan yleistarkastus
-    Mekaanisten osien tarkastus, puhdistus ja voitelu (tarvittaessa)
o    Imurointi (Juoksumatot, EFX)