19.02.2019

HUR Senso - Uutuustuote kognitiivis-motoriseen harjoitteluun

Vähennä kaatumisia, paranna kognitiivisia toimintoja ja tasapainoa. HUR Senso on suunniteltu interaktiiviseen kognitiivis-motoriseen harjoitteluun, ja se yhdistää samanaikaisesti fyysisiä harjoitteita (askeltaminen, painonsiirto ja tasapainon hallinta) kognitiivisiin tehtäviin virtuaalisessa ympäristössä.

Pelinomaiset harjoitteet

Kiehtovat pelinomaiset harjoitteet sisältävät erilaisia tarkkaavaisuuteen, kaksoistehtäviin, työmuistiin ja spatiaaliseen hahmottamiseen liittyviä tehtäviä, jossa laitteen antamaan ärsykkeeseen (näkö, kuulo tai tunto) on reagoitava oikealla liikkeellä. Älykäs ohjelmisto pitää harjoitteet sopivan haastavina.

Katso video Senson harjoitteista

 

Perustuu tutkittuun tietoon

Arkielämässä tarvitaan ja käytetään rinnakkain motorisia ja kognitiivisia taitoja, esimerkiksi puhuttaessa puhelimeen kadulla käveltäessä. Kognitiiviset toiminnot, erityisesti muisti, heikentyvät ikääntymisen ja monien sairauksien myötä ja erityisesti toiminnanohjauksen heikentyminen lisää merkittävästi kaatumisen riskiä. Kognitiivis-motorisella harjoittelulla voidaan tutkitusti parantaa kognitiivisia toimintoja ja toiminnanohjausta sekä vähentää kaatumisia.

Lue lisää