24.04.2019

Senioreiden hyvä huolenpito on arvokas velvollisuutemme

Tehostetun palveluasumisen yksiköt voivat olla kodinomaisia. Monissa menestyvissä hoivakodeissa on todistettu, että hyvinvoivassa yhteisössä asuu tyytyväisempiä, itsenäisempiä ja pitkäikäisempiä asukkaita.Kuvittele, jos seniori voisikin viettää aktiivista vanhuutta elämänsä viimeiset vuodet. Sen sijaan, että hän olisi vuoteessa hoidettava, hän pystyisi itse liikkumaan, touhuamaan itselleen mielekkäitä askareita ja osallistumaan yhteisön toimintaan omien voimiensa mukaan.

Hoivayrityksen panostus aktiiviseen vanhuuteen tuo monenlaista hyvää niin yksilölle kuin yhteisölle. Oiva esimerkki on Jyllin Kodit Ikaalisissa, jossa hoivatyötä tehdään sydämellä. Kaiken tekemisen keskiössä on aito huolenpito ja hyvä loppuelämä asukkaille. Jyllin Kodissa toimii aktiivinen kuntoutumista edistävä toimintamalli kuntosaleineen, minkä avulla senioreiden toimintakyvyn ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpito on luonteva osa arjen rutiineja.
 

Näin seniorien kuntosali voi tukea hoivakodin toimintaa:
 

1. Aktivoivien tilojen ympärille kasvaa sitoutunut yhteisö

Valtaosa senioreista ei asu tehostetun palveluasumisen yksiköissä vaan kotona. Juuri heidät pitäisi saada liikkeelle ja ihmisten pariin omilla ehdoillaan. Tehokkain panos aktiiviseen ja hyvinvoivaan vanhuuteen olisikin se, että kuntoilun ja yhteisöllisyyden ilosanomaa saataisiin kotihoidon mukana kulkeutumaan senioreiden koteihin. Kun kotona asuva seniori ottaa arkeensa tavan lähteä kotoa kuntosalille, alkaa monenlaisen hyvän kierre. Lihaskunnon ylläpito parantaa toimintakykyä. Mieli virkistyy ja yksinäisyys lievittyy, kun jaksaa paremmin ja tapaa ihmisiä. Pirteä, aktiivinen ja hyvinvoiva seniori jaksaa myös kuluttaa enemmän oheispalveluja. Hän tulee syömään, kampaajalle ja muihin aktiviteetteihin palvelukeskukseen. Seniori saa tutun ja hyväksi todetun asumisyhteisön tukemaan loppuelämän hyvinvointia. Palveluasumisyksikkö saa hyväkuntoisen asiakkaan, jolla on taito ja motivaatio pitää omaa toimintakykyään yllä.

2. Kuntosalipalvelut lisäpalveluna

Monet ikääntyvät työikäiset eivät koe perinteisiä aktiiviliikkujalle suunnattuja saleja omakseen. He kuntoilisivat mielellään rauhallisessa ja miellyttävässä ympäristössä, jossa ei rauta kolise. Senioreille suunnattu kuntosali sopii erinomaisesti myös muille kuin ikääntyneille. Kun palvelukeskuksen yhteydessä sijaitseva kuntosali toivottaa tervetulleeksi myös lähiseudun työikäiset, yritys saa uusia asiakkaita. Yksikön oman väen ja ulkopuolisten kuntoilijoiden aikataulutkin sopivat yleensä mainiosti yhteen. Työssäkäyvät tulevat kuntoilemaan ennen töitä aikaisin aamulla tai iltaisin työpäivän jälkeen. Aamu- ja keskipäivän tunnit ovat vapaana oman talon asukkaille. Kun kuntosali on tehokkaassa käytössä, investointi maksaa itsensä nopeammin takaisin. Monet seniorikeskukset sijaitsevat paikkakunnilla, joilla ei ole kaupallista kuntosalia. Seniorikeskuksen kuntosalille olisi siis varmasti tulijoita myös työikäisistä.

3. Hyväkuntoisten senioreiden hoitaminen on helpompaa ja kustannustehokkaampaa

Kun hoidettavat seniorit voivat hyvin, myös työntekijät voivat hyvin. Kun yhteisön senioreille on tarjolla motivoiva tapa pitää huolta omasta lihaskunnosta, he pystyvät itse liikkumaan ja osallistumaan arkeen. Hyvinvoivan seniorin on mahdollista viettää hyvää, itsenäistä ja mielekästä elämää. Myös hoitajien aikaa vapautuu muuhun kuin välttämättömimpään perushoivaan, ja heillä riittää aikaa ja energiaa asukkaiden aktiivisuutta sekä tyytyväisyyttä lisäävän harrastetoiminnan järjestämiseen. Työn mielekkyys ja hoitajien työmotivaatio kasvavat ja he jaksavat työssään paremmin.

4. Senioria kunnioittava hoiva parantaa mainetta

Vanhuutta arvostava, kunnioittava asenne ja toimintakykyä ylläpitävät aktiviteetit painavat vaakakupissa paljon, kun seniori valitsee loppuelämän kotia perheensä kanssa. Jyllin Kodilla jokaisen asukkaan elämäntarina saa jatkua myös palveluasumisyksikössä. Tavoitteena on tarjota jokaiselle asiakkaalle niitä asioita, jotka tuottavat iloa ja merkitystä elämään. Käsillä puuhastelusta nauttiva pääsee leipomaan ja tekemään käsitöitä porukassa. Työikäisenä aktiivisesti kuntoillut voi jatkaa kunnostaan huolehtimista elämänvaiheeseensa sopivilla laitteilla ja menetelmillä. Senioreille suunniteltu kuntosali ja muut harrasteet ovat näkyvä ja konkreettinen osoitus siitä, että hoivakoti todella tukee arvokasta ikääntymistä, tuottaa laadukasta vanhusten hoivaa ja auttaa asukkaita pysymään aktiivisina ja hyvinvoivina.

 

Lue, miten Tampereella Toukolan palvelutalossa edistetään toimintakykyä HUR-kuntosalilla.

Tutustu HURin kaikenikäisille sopiviin kuntosaliratkaisuihin.